top of page

BCG - Tuberkuloos

Mis haigus on tuberkuloos ?

HAIGUSTEKITAJA

Looduses leidub ja on teadlaste määratud üle saja mükobakteri liigi (nagu Mycobacterium aviumMycobacterium intracellulareMycobacterium scrofulaceumMycobacterium fortuitumMycobacterium kansasiiMycobacterium marinum jt), mis võivad inimesel põhjustada erinevaid raskesti diagnoositavaid ja halvasti ravile alluvaid haigusi ja mis ei levi nakkushaigusena haigelt tervele ja neid haigusi nimetatakse mükobakterioosiks.

 

Tuberkuloosi võivad põhjustada tuberkuloosi mükobakterid (Mycobacterium tuberculosis ehk Kochi kepike), Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanumMycobacterium microtiMycobacterium connetti.

Mycobacterium tuberculosis on haiguse inimvorm ning on 92 - 97% tuberkuloosi põhjustajaks. Mycobacterium bovis on kariloomade tuberkuloosi vorm, millel on võime ületada liigi piire ning mis põhjustab inimtuberkuloosidest 5 % (eriti piirkondades, kus juuakse palju toorpiima).

Mycobacterium africanum on tuberkuloosi tekitajaks 3% juhtudest. Allikas

NB! Vaktsiinis on ainult Mycobacterium bovis !

Vaktsiinis puudub Mycobacterium tuberculosis, mis on tuberkuloosi inimvorm. Vaktsiinis on tuberkuloosi veiste vorm Mycobacterium bovis.

Mycobacterium bovis nakatab inimest enamasti nakatunud looma toorpiima juues. Seda juhtub arenenud riikides siiski harva, sest juuakse pastöriseeritud piima. Rinnapiimal oleval imikul ei ole võimalik  seda veiste nakkust saada, sest ta toorest lehmapiima ei joo.

NAKKUSVÕIME

Tuberkuloosi mükobakterid on vastupidavad kuivamisele, võivad säilitada eluvõime kuivanud eritistes pimedas ruumis kuni aasta, kuid hävivad otsese päikesevalguse toimel (1,5 tunniga). Mükobakterid on küllalt resistentsed ka desinfitseerivate ainete suhtes. Intensiivne ultraviolettkiirgus hävitab mükobaktereid 2–3 minutiga.  

Tuberkuloosi mükobakterid püsivad nakatumisvõimelistena:

 • õhus piiskadena kuni 5 tundi, hõljudes 5 m kaugusele

 • tänavatolmus kuni 10 päeva

 • lahtistes veekogudes 150 päeva (on leitud Musta mere veest Krimmi lõunaranniku suurte tuberkuloosisanatooriumide lähistel, jõgedest, kuhu on juhitud tuberkuloosihaigla reovett)

 • tuberkuloosihaige kuivanud eritistes pimedas ruumis kuni 1 aasta

 • tuberkuloosihaige kasutatud raamatute lehtedel 3 kuud

 • tuberkuloosisurma surnud ja maetud laipadel 3 aastat.

ERI VORMID

Tuberkuloosi on erinevaid vorme: kopsu, lümfisõlme, luude ja liigeste, lülisamba, närvisüsteemi jt. Eestis moodustab kopsutuberkuloos 82–93% kõigist arvelevõetud tuberkuloosijuhtudest ja neist kaks kolmandikku on bakterieritajad.

KOPSUTUBERKULOOS

NAKKUSALLIKAKS on eeskätt hingamiselundite lahtist tuberkuloosi põdev haige (BK+), kes levitab haigustekitajaid põhiliselt rögapiiskadega. Nakatumise eest kaitseb tugev immuunsüsteem.

NAKATUMINE

Tuberkuloosibakteriga Mycobacterium tuberculosis (nimetatakse ka Kochi kepike) nakatumine ja tuberkuloosi haigestumine ei ole üks ja seesama, st nakatunutest haigestub (tekivad tuberkuloosinähud) elu jooksul hinnanguliselt 5–10%.

Tuberkuloosi nakatumine ehk latentne (uinunud) tuberkuloos (LTB) tähendab, et organismis on eluvõimelised tuberkuloositekitajad, kuid mis on peremeesorganismi immuun-süsteemi kontrolli all. See tähendab, et esmaselt nakatunud inimese organismis on bakterite edasine paljunemine ja levimine peatatud ja nakatunud inimesed ei ole harilikult nakkusohtlikud. 

Inimese tüüpi tuberkuloosibakteriga on nakatunud (latentne nakkus) erinevatel andmetel 1/3 kogu maailma elanikkonnast. Bakterid võivad veeta inimkehas aastaid, enne kui vastuvõtlikel inimestel tuberkuloosi aktiivne vorm kujuneb ehk taaskäivitub.

NAKATUMISE RISK on kõrgem järgmistel inimestel:

 • asotsiaalsed inimesed

 • vähese hügieenivõimalustega, saastunud veega keskkonnas elavad inimesed 

 • kutsetegevusega seotud nakkusoht, nt tervishoiutöötajatel

 • kokkupuude immigrantidega tuberkuloosi kõrge haigestumisega riikidest

 • tuberkuloosi põdevate haigete (lähi)kontaktsed

 • need, kel majanduslik olukord ei võimalda vältida kokkupuutumist nakkusekandjatega

Tuberkuloosi HAIGESTUMISE RISKITEGURIDalatoitumus, alkoholism, suitsetamine, narkomaania, rasked haigused (nagu HIV, vähk, maksa ja neeruuudulikkus, diabeet, leetrid, kopsukoe armistumine jt), glükokortikoidide manustamine, tsütotoksilised ravimid​, 

silikoos (peamiselt kutsehaigusena esinev kopsutolmustus), skistosomiaas (parasiitide nakkus kokkupuutel saastunud veega), stress

Mehed on tuberkuloosi suhtes vastuvõtlikumad kui naised

Allikas: Wikipedia  ja ingliskeelne Wikipedia

 

SÜMPTOMID

Tuberkuloos võib kulgeda mitme kuu jooksul või ka kauem kaebuste ja sümptomiteta. 10%-l juhtudest kaebused puuduvad ning tuberkuloos leitakse juhuslikult tervisekontrolli käigus tehtava röntgenpildi abil või positiivse tuberkuliintestiga.

Tuberkuloosi avaldumine sõltub haiguse raskusastmest, sellest, kas on tegemist esmase nakatumise või tuberkuloositekitajate taasaktiveerumisega, organismi vastupanuvõimest ja paljudest muudest teguritest.

Väga iseloomulikud esmasel nakatumisel on püsivad väikesed palavikud, kaalulangus, öine higistamine, nõrkus.

Ainult umbes pooltel juhtudel esinevad ka hingamiselundite poolsed kaebused - köha, rögaeritus, hingeldus, valu rindkeres.

Ägedalt kulgev haigus võib põhjustada rasket üldseisundit: kõrget palavikku, nõrkust, hingeldust.

Alaäge tuberkuloos kulgeb aeglasemalt, haiguspilt sarnaneb kopsupõletiku või bronhiidiga, võib esineda ka kõhnumine ja kehvveresus.

Krooniliselt kulgeva vormi puhul on kaebused tagasihoidlikud, haiguspilt ebamäärane, kerge palavik, mõningane köha. Ka enesetunne ei ole pikka aega nii halb, et tekiks kahtlus tuberkuloosile, kuid aja jooksul võib kujuneda hingamispuudulikkus.

Kopsude ulatuslikuma kahjustuse korral tekib raske köha, kopsuverejooksud. Kopsude lagukollete või sidekoestumise tagajärjel väheneb hapnikuvahetuses osaleva kopsukoe pind ja tekib hingamispuudulikkus.

RAVI

Tuberkuloos on põhimõtteliselt ravitav haigus, kui see avastatakse õigeaegselt ning ravi on järjepidev.  Põhiliseks ravimeetodiks on tuberkuloosivastased preparaadid (isoniasiid, rifampitsiin, etanbutool, streptomütsiin, pürasiinamiid).

Standardravikuuri kestus on 6 kuud. Immuunpuudulikkusega inimestel või tüsistuste puhul on ravi kestus pikem. 
Multiresistentse e. mitmele ravimile allumatu tuberkuloosi ravi kestab 1,5-2 aastat. 
Ravitulemust mõjutavad negatiivselt nakatunu hiline pöördumine, nõrk organism, raviskeemi puudulik jälgimine - vaatamata ravimite kõrvaltoimetele, on vajalik skeemipärane ravi igal juhul lõpuni viia.

Rakendatakse ka üldst ravi - köhapärssivad ained, kaasuvate haiguste ravimine, alkoholitarvitamise ning suitsetamise keeld.

Kirurgilist ravi (kahjustatud kopsuosa eemaldamine) kasutatakse suhteliselt vähe.

Allikas:  www.inimene.ee

HAIGESTUMISJUHUD EESTIS 

Kopsutuberkuloos

1998. aastal diagnoositi 47,5 uut tuberkuloosijuhtu 100 000 elaniku kohta, mis oli ligi kümme korda enam kui Põhjamaades.

Alates 2000. aastast on TB haigestumine langenud keskmiselt 8% aastas,

2013. aastaks oli esmashaigestumus vähenenud 16,9-ni 100 000 inimese kohta 

2015 ja 2016 aastal 12,6-ni 100 000 inimese kohta

Närvisüsteemi tuberkuloosi vanuses 0-24 Eestis 22 aasta jooksul (1994-2016) esinenud ei ole. Vanemate kui 25 aastaste hulgas on seda esinenud 22 aasta jooksul 24 juhtumit, tehes vanemate kui 25 aastaste närvisüsteemi tuberkuloosi esinemissageduseks 0,8 juhtumit ühe miljoni elaniku kohta.  Vaata tabelit siit  http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/sq/14e1db6f-ae04-4284-a005-f6bbb3e81a9b

Allikad: www.terviseinfo.ee  ja www.terviseamet.ee

Tuberkuloosi vaktsiin võeti Eesti immuniseerimiskavva 1948 aastal

Kas imikute vaktsineerimine on vajalik?

Kui lapsel on otsene oht kokku puutuda haigete veistega või nende piimaga või tuberkuloosihaigega, siis on ilmselt mõistlik vaktsiini tegemist kaaluda. Kuid ka sellisel juhul peab  arvestama, et vaktsiin annab vaid 0 - 80% (keskmiselt 50%) kaitse Mycobacterium bovis vastu.

 

Vaktsiin sisaldab tuberkuloosi veisevormi, mis põhjustab kõikidest tuberkuloosijuhtudest vaid 5 %.  Vaktsiin ei ole mõeldud otseselt tuberkuloosi inimvormi vastu. 

Paljudes Euroopa riikides ja põhjamaades (nagu Saksamaa, Austria, Belgia, Taani, Island, Itaalia, Holland, Slovakkia, Hispaania, Rootsi) ja Austraalias ei kuulu BCG vaktsiin riiklikusse immuniseerimiskavasse mitte üheski vanuses. Vaktsiin on vajalikum vaestes riikides, kus on halb hügieen ja kokkupuude toorpiimaga. Vt. Euroopa riikide vaktsineerimiskavasid

 

Austrias, Rootsis ja Islandil ei tehta esimesel kolmel elukuul ühtegi kaitsesüsti, sest sealsed tohtrid on leidnud, et kaitsesüste ei tohi teha täiesti väljakujunemata immuunsüsteemiga vastsündinutele.  Hollandis ei tehta BCG vaktsiini ja tuberkuloosi esinemissagedus on madalaim maailmas. Ehk et saab ka ilma.
 

Teadlased on leidnud, et tuberkuloosi bakter on eriliselt tundlik C-vitamiinile. Vt. uurimistööd.

Seega aitab C-vitamiinirikas toit, hea hügieen, puhas vesi, piima pastöriseerimine ja hoidumine asotsiaalide seltskonnast  tervena püsida. 

Perioodil 2011-2015 on viie aasta keskmine 0-4 aastaste laste kopsutuberkuloosi haigusjuhtude arv 0,8 juhtu 100 000-st. Vanusegrupis 5-9 oli 0,68 haigusjuhtu 100 000-st.

Allikas: Tervisestatistika andmebaas.

 

Kuivõrd aga vaktsiin ise võib ka põhjustada tuberkuloosi, siis pole teada kas need lapsed nakatusid vaktsiinist või said selle mujalt.

 Kui lugeda Tartu Ülikoolis 2016.a. valminud uuringut "Väikelapse tuberkuloosivastase vaktsineerimise efektiivsus ja kulud Eestis"  , siis ilmnevad järgmised asjaolud:

1. Arvestades BCG vaktsiini paikmeti varieeruvat efektiivsust, kaitsva toime ajalist piiratust ning haiguskoormuse jaotumist peamiselt spetsiifilistele riskirühmadele täiskasvanutel, on TB-vastase vaktsineerimise mõju üldisele tuberkuloosi haiguskoormusele Eestis eeldatavalt piiratud. 
2. Alla 5-aastaste laste TB meningiidi haigestumismäär on alla 1 juhu 10 miljoni elaniku kohta eelneval 5 aastal
3. Keskmine TB haigestumisrisk on alla 0,1% aastas.
4. Avaldatud kulutõhususe uuringutes varieerus TB-vastase vaktsiini tõhusus vahemikus 40−80%.
5. Vaktsineerimisest loobumisega säästetaks esimestel aastatel kogukuludes 26 000 eurot
6. Vaktsineerimine hoiaks ära keskmiselt 1,5–1,64 TB juhtu aastas
7. Perioodil 2011–2015 diagnoositi 0–14- aastaste vanuserühmas 1–2 TB juhtu aastas

Allikas: http://rahvatervis.ut.ee/bitstream/1/6725/4/TTH25_BCG.pdf
 

Kui panna siia kõrvale need kaks last, kellel 2017 aastal tuberkuloos diagnoositi, siis tuleb välja, et mõlemad on saanud selle vaktsiinist (!!!). Ravimiameti kõrvaltoimete registris registreeriti järgmised juhtumid:

"2-kuusel lapsel tekkis BCG üldinfektsioon ja lokaalne lümfisõlmede suurenemine ning abstsess, maksa ja põrna suurenemine, BCG protsessist tingitud silma eeskambri liited. Laps vajas haiglaravi (tuberkuloosivastane ravi, abstsessi kirurgiline eemaldamine, hilisemas etapis laserteraapia). Laps sai tuberkuloosivaktsiini 2. elupäeval. Pärast BCG üldinfektsiooni teket diagnoositi lapsel umbes 3 kuu vanuses kaasuvana kaasasündinud interferoon Y retseptori osaline puudulikkus (immuunpuudulikkuse seisund), mis soodustas elusvaktsiini kasutamisel üldinfektsiooni teket.

4-aastasel lapsel diagnoositi kahepoolne kopsupõletik (BCG infektsioon), mis vajas tuberkuloosivastast ravi. Laps sai tuberkuloosivaktsiini 3. elupäeval. 3 aasta vanuselt diagnoositi krooniline granulomatoostõbi ning kompuuteruuringul kopsus pneumoonia leid, mis ei allunud tavaravile antibiootikumidega ega seenevastasele ravile. 4 aasta vanuselt diagnoositi immuunpuudulikkus. Tuberkuloosivastase raviga lapse seisund stabiliseerus."

Allikas: https://www.ravimiamet.ee/2017-aastal-laekunud-ravimi-k%C3%B5rvaltoime-teatised

BCG vaktsiini puhul on lisaks olematule vajaduse ja puuduva tõhususe kõrval vaja vaadelda ka võimalikke kõrvalmõjusid. Selgub, et komplikatsioonide oht imikul on palju suurem kui nakatuda tuberkuloosi. 

Paljudes Euroopa riikides tuberkuloosi vastu ei vaktsineerita

Vaktsiin sisaldab tuberkuloosi veisevormi, mis põhjustab kõikidest tuberkuloosijuhtudest vaid 5 %

Kui imik nakatunud veise toorpiima ei joo, siis vaktsiini teha pole vaja

Ainsad 0-14 a laste tuberkuloosijuhtumid on tekitatud vaktsiini enda poolt

Tõhusus

Bacille Calmette-Guerin (BCG) vaktsiin sai oma nime kahe arsti järgi, kes vaktsiini 1921 aastal välja arendasid. Algselt oli vaktsiin mõeldud veistele, kuid kuna see ei olnud veistele tõhus, siis otsustasid vaktsiiniloojad seda inimeste peal proovida.

BCG vaktsiini ajalugu on täis vaidlusi, kohtuasju ja vaktsiiniloojate naeruvääristamist. 1930 aastal suri  250-st katsealusest 73, kuid vaktsiiniloojad suutsid süü veeretada kahele arst-laborandile, kes vangistati. Juhtumit kutsutakse Lüübeki katastroofiks. BCG vaktsiini tõhususe uuringud algavad 1940 aastast ning mitmed tööd näitasid nõrku tulemusi.  Allikas

 

BCG vaktsiin on kasu lõiganud tuberkuloosi haigestumise vähenemisest, sest tuberkuloos on vaesuse haigus ning alates teisest maailmasõjast on elutingimused tunduvalt  paranenud. Vaktsiinimüüjad on selle paranemise kirjutanud vaktsiini arvele nagu oleks vaktsiin selle vähenemise põhjustanud.  

BCG on elus, nõrgestatud bakteritega vaktsiin. Eestis kasutatakse vaktsiini, mille nimi on BCG Vaccine SSI. Alates 1. juunist 2015. a on Eestis koos seni kasutatava BCG vaktsiiniga (SSI, Taani) kasutuses ka uus BCG vaktsiin (BB-NCIPD Ltd., Bulgaaria).

Kui vastsündinuid vaktsineeritakse ilma eelnevat testi tegemata, siis vanemate inimeste puhul kontrollitakse sensitiivsust tuberkuliin valgule testiga, mille nimi on Heaf or Mantoux test. Kui test on positiivne, siis on inimesel immuunsus või ta põeb tuberkuloosi ja teda ei vaktsineerita. Võimalik, et selle testi pealt raha kokkuhoidmine on vastsündinute vaktsineerimise ainus põhjendus.

Vaktsiini eestikeelsel infolehel on kirjas, et vaktsiini näidustus on "Tuberkuloosivastane aktiivne immuniseerimine", mis jätab mulje nagu oleks tegemist universaalse vaktsiiniga tuberkuloosi kõigi vormide vastu. Ometi see nii ei ole. 

Uuringute põhjal annab BCG vaktsiin kaitse vaid TB dissemineerunud vormide vastu (nagu tuberkuloosne meningiit ehk närvisüsteemi tuberkuloos) ning see ei ole üldse tõhus kopsutuberkuloosi vastu. 

Ravimifirma lubab vaktsiinile immuunvastuse püsimist 15 aastaks, kuid jällegi ei ole täpsustatud millist tuberkuloosi vormi on mõeldud.

Wikipedia andmetel on BCG vaktsiini tõhusus 0 - 80%, mis tähendab, et vaktsiini tõhususe osas pole konsensust ning selle üle vaieldakse tänaseni.  

Vaktsiini ingliskeelselt infolehelt  loeme, et BCG on vaid 50% efektiivne tuberkuloosi vältimisel lastel alla 5 eluaasta. Väidetakse, et tõhusus vanemate laste ja täiskasvanute osas on ebaselge. Immuunvastus tekib 6-12 nädala jooksul. 

 

Sellel Austraalia ametlikul lehel on pikemalt juttu BCG vaktsiinist ning leiab viited metauuringutele 0-80% tõhususe osas, mille keskmiseks tõhususeks loetakse 50%. 

https://academic.oup.com/cid/article/31/Supplement_3/S64/331049

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8309034

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK66429/

https://www.researchgate.net/publication/14890334_The_Efficacy_of_BCG_in_the_Prevention_of_Tuberculosis_Meta-analyses_of_the_Published_Literature

Eestikeelne vaktsiini infoleht tõhususest ei räägi.

Vakstsiini vähene tõhusus on ilmselt tingitud asjaolust, et vaktsiin sisaldab vaid ühte tuberkuloosi haigustekitajat Mycobacterium bovis, kuid teadaolevaid haigustekitajaid baktereid on märksa rohkem ning inimeste hulgas levib enamasti Mycobacterium tuberculosis

TEADUSTÖÖD JA ARTIKID

80% tuberkuloosi nakatujatest on vaktsineeritud.

Allikas: BBC News   ja Taani teadlase Peter Anderseni uurimistööd  see ja see

Selles uurimistöös vaadeldi BCG vaktsiini tõhusust just laste osas ning leiti, et vaktsiin on tõhus vaid 19% pärast kokkupuutumist haigustekitajaga.

  http://www.bmj.com/content/349/bmj.g4643

Kuna kopsutuberkuloos on sagedasem kui dissemineeritud tuberkuloos, on BCG vaktsiinil olnud minimaalne mõju tuberkuloosi ülemaailmsele koormusele, mis on hinnanguliselt 9,4 miljonit uut aktiivset juhtu ja 1,8 miljonit surma aastas. Ja seda vaatamata asjaolule, et BCG vaktsiin on olnud kasutusel 90 aastat.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29379507

https://academic.oup.com/cid/article/51/2/177/302307

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44035/1/9789241563802_eng.pdf

Hilisemates uuringutes on BCG vaktsiini tõhususel olnud märkimisväärne varieeruvus kopsutuberkuloosi vastu ja mõnes uuringus isegi tundus, et see suurendab tuberkuloosi tekke riski.

https://academic.oup.com/cid/article/51/2/177/302307 

https://pdfs.semanticscholar.org/4a39/9a8067bddff93c91e3bb261d52a7d3ef6dae.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2588893/


Tuberkuloosi pandeemia jätkub hoogsalt, vaatamata BCG vaktsiini laialdasele kasutamisele.  Vaktsiinil on olnud tilluke mõju tuberkuloosi esinemissagedusele, kuna see ei kaitse selle haiguse kõige levinuma vormi, kopsutuberkuloosi, eest.

ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4031959/

Mycobacterium bovis BCG vaktsiini ebaõnnestumine: mõned keskkonna mükobakterite liigid blokeerivad BCG retseptoreid ja indutseerivad tuberkuloosi kaitsva immuunsuse. Tuberkuloosi tüvi Mycobacterium avicum blokeerib BCG vaktsiini mõju täielikult.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11796598

BCG vaktsiin ei ole tõhus!

80% tuberkuloosi nakatujatest on vaktsineeritud

Ravimifirma sõnul 50% (kuid võimalik, et vaid 19% või veel vähem) alla 5 aastastest lastest saab vaktsiinist kaitse

Ohutus

INFOLEHED - BCG Vaccine SSI (Taani):

Eestikeelne infoleht 5 lk

Eestikeelne infoleht 6 lk

 

Ingliskeelne Austraalia infoleht 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/cda-cdi3701h.htm

ttps://www.rah.sa.gov.au/thoracic/health_programs/documents/TBEDUBCGVaccination_000.pdf

INFOLEHT - BCG vaktsiin (BB-NCIPD Ltd., Bulgaaria):

Eestikeelne infoleht 4 lk

Ingliskeelne UK infoleht 4 lk

VAKTSIINI KOOSTIS:

Toimeaine on: Külmkuivatatud pulber, mis sisaldab elus, nõrgestatud baktereid Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin), Taani tüvi 1331. 

 

See lühike infoleht ütleb, et 1 ml vaktsiinis on 2-8 miljonit tuberkuloosi bakterit.  

https://www.hse.ie/eng/health/immunisation/hcpinfo/vaccineordering/BCGPIL14.pdf

Teised koostisosad on: Naatriumglutamaatmonohüdraat, magneesiumsulfaat-heptahüdraat, dikaaliumvesinikfosfaat, L-aspargiinmonohüdraat (Aspargine), raudammooniumtsitraat, glütserool (85%), sidrunhappe monohüdraat ja süstevesi. 

Iga ravimi ja vaktsiini manustamise puhul on esmane reegel, et välistatakse allergia ravimi koostisosade vastu.  FDA Inglisekeelne pikem infoleht hoiatab, et "määratleda tuleb võimaliku allergilise reaktsiooni tekkimine. BCG vaktsiini vastunäidustus on allergia kasvõi ühe vaktsiini komponendi vastu."   

Kas te tunnete oma vastsündinut niipalju, et võite kõik allergiad koostises toodud keerulise nimega ainete vastu välistada? Tõenäoliselt mitte.

BCG vaktsiini vastunäidustuseks on allergia kasvõi ühe vaktsiini komponendi vastu

Kõrvalmõjud

Ingliskeelne Austraalia infoleht lisab ühe kõrvalmõjuna surma, sagedusega üks 10 miljonist ning täpsustab, et tõsine infektsioon või surm võib esineda madala immuunsusega (sh HIV positiivsetel), alatoitumuses inimestel või tõsiste haigusseisundite korral. Kahjuks kadus selle infolehe link ning uut linki leida ei õnnestunud.

Üks laps tuhandest saab vaktsiini tõttu lümfiõlmede põletiku, mis võib olla mädane ja haavanditega. Ühel lapsel tuhandest tekib bakterinfektsioon, mis võib levida üle keha, sh luudesse. Üks laps tuhandest saab raske allergilise reaktsiooni, sh kõri turse ja hingamisraskused, mis võib olla eluohtlik.

Samal ajal haigestub tuberkuloosi vaid 0,03 last tuhandest.  Ei saa öelda, et tekkinud kõrvalmõju oleks niipalju "leebem" kui tuberkuloos, et võtta vaktsineerimisega 33 korda suurem risk saada ainuüksi see komplikatsioon lisaks kõigile teistele riskidele.

 

 

Vaktsineerimine ise võib põhjustada tuberkuloosi!

Üks laps tuhandest saab lümfisõlmede põletiku (sh mädase), kuid tuberkuloosi haigestub vaid 0,03 last tuhandest.

Vaktsiinist saadav infektsioon võib levida luudesse

Minestamine, krambihood ja krambid viitavad ajukahjustuse võimalusele

Ingliskeelne Austraalia infoleht lisab ühe kõrvalmõjuna surma, sagedusega üks 10 miljonist ning täpsustab, et tõsine infektsioon või surm võib esineda madala immuunsusega (sh HIV positiivsetel), alatoitumuses inimestel või tõsiste haigusseisundite korral. Kahjuks kadus selle infolehe link ning uut linki leida ei õnnestunud.

TEADUSUURINGUD


BCG vaktsiini kõrvalmõjuks on lümfadeniit (lümfisõlmede põletiksh mädane

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27060379

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/21/9/pdfs/15-0289.pdf

http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Dear_Healthcare_Professional_Letters/2012/Association_of_BCG_Vaccine_SSI_with_increased_frequency_of_lymphadenitis_and_suppurative_lymphadenitis.html

Prantsusmaal kasutatud riski maandamise plaan aitas vähendada BCG Vaccine SSI soovimatuid kõrvalmõjusid

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23213021

Riski/kasu suhe

Tuberkuloosi vaktsiin vastsündinutele ei ole

ei ohutu, tõhus ega vajalik  !

Risk ei vääri vähest oodatavat kasu!

ARTIKLID

Vaktsiinirulett. Beebi vaevles pidevalt eluohtlike krampide käes ning ükski ravim ei toiminud kauem kui viis päeva.

23.11.2006 Eesti Ekspress

Tuberkuloosi kaitsesüst viis Lätis vastsündinu surma äärele 22.juuli 2011, Postimees

Tuberkuloosist ja BCG vaktsiinist

Paljude viidetega kokkuvõte vaktsiini ebaefektiivsusest ja ebavajalikkusest imikutel

bottom of page