top of page

Vastused küsimustele

Siia lisame vastused levinud küsimustele vaktsineerimise kohta. Kui sa ei leia siit vastust enda küsimusele, siis saada see.  Teeme oma parima vastuse leidmiseks.

Loomulik immuunsus ja vaktsiiniga saadud immuunsus on erinevad asjad

Loe veel

Vaktsineerimine ei taga karjaimmuunsust

Loe veel

Vaktsineerimata lapsed ei ole haigemad

Loe veel

Vaktsineerimata lapsed ei kujuta ühiskonnale suuremat ohtu

Loe veel

Klassikalised lastehaigused on immuunsüsteemile vajalikud

Loe veel

Vaktsineerida tohib ainult sinu informeeritud nõusolekul. Seadusandlus ja nõusolek

Loe veel

Ei ole olemas täiesti ohutuid vaktsiine

Loe veel

Kuidas ära tunda vaktsiinikahjustust

Loe veel

Eesti emade vaktsiinikahjustuse lood

Loe lugusid siit

Vaktsiinid ja autismi levik on omavahel seotud

Loe veel

Kui laps on saanud vaktsiini tõttu kannatada

Loe veel

Vaktsiinikahjustuse kiirabi ja kuidas keha vaktsiinimürkidest puhastada? Kuidas teada saada kui palju metalle kehas on?

Loe veel

Vaktsiinide kahjulike kõrvalmõjude kohta on tehtud tuhandeid teadusuuringuid

Loe veel

Vaktsiiniuuringute metoodika on sageli ebaloogiline ning tulemused manipuleeritud. Mida ebaeetilisem ja agressiivsem on vaktsiinimüük, seda parem kasum.

Loe veel

Haigustes ei ole süüdi geenid vaid väliskeskkonna signaalid. Vaktsiinidel on võime haiguste geene sisse lülitada.

Loe veel

Osad arstid ei vaktsineeri ennast

Loe veel

 

Puudega laste arv Eestis on 9 aastaga kahekordistunud 

Loe veel

Ajaloos on mitmeid hämmastavaid juhtumeid kui vaktsiinid on põhjustanud epideemiaid, hulga kahjustusi ja surma

Loe veel

Vaktsineerimata lapsed ei ole haigemad

Vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste tervist võrdlevaid uurimistöid on väga vähe tehtud. Siiski oli võimalik mõned leida. Tulemused on üllatavad.

 

1992. aastal Immunisation Awareness Society poolt ja 1999. aastal Dr Mike Godfrey poolt läbiviidud uuringud Uus Meremaal leidsid, et vaktsineerimata inimesed on palju tervemad kui vaktsineeritud. Vt uuringute kokkuvõtet koos tabelitega haiguste esinemisest mõlemas grupis

2004 aastal viis NVKP (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken) Hollandis läbi uuringu küsitledes 635 lapsevanemat. Vaata uuringu eestikeelset kokkuvõtet koos tulptabelitega.

2003-2006 läbiviidud ja 2009 avaldatud Robert Koch Institute poolt läbiviidud uuring Saksamaal leiab samuti, et vaktsineerimata lapsed on tervemad ja nende immuunsüsteem tugevam. Vt. uuringu autori poolt kirjutatud artiklit võrdlevate tulptabelitega ja uuringut saksa keeles

27. aprillil 2017 avaldati ajakirjas Journal of Translational Sciences teadusuuring 12 aastaste laste võrdlusest USAs. Tulemused on sarnased eelnevate töödega.  Loe pikemat uuringut siit ja selle kohta avaldatud kokkuvõtvat artiklit siit.

 

Allpool on illustratiivne pilt, mis võtab uuringu tulemused hästi kokku. Pildil on näha mitu korda põevad vaktsineeritud lapsed kroonilisi haigusi rohkem võrreldes vaktsineerimata lastega. 

Vaktsineerimata laste tervis on parem ja nende silmad säravad

Vaktsineerimata lapsed ei kujuta ühiskonnale suuremat ohtu

29. aprillil 2017 avaldas Harvardi immunoloogia doktor Tetyana Obukhanych PhD avaliku selgitava kirja selle kohta kuidas vaktsineerimata lapsed ei ohusta ühiskonda.  Loe kirja siit.

Lühidalt kokku võttes on tema argumendid järgmised:

 

1. Inimesed, kes ei ole vaktsineeritud, ei kujuta suuremat ohtu ühiskonnale kui need kes on vaktsineeritud. Seega ei ole  vaktsineerimata laste diskrimineerimine koolisüsteemis õigustatud. 

 

2. Vaktsiinid ei ole disainitud nakkuse leviku takistamiseks vaid sümptomite ärahoidmiseks.

3. IPV (inaktiveeritud polioviiruse vaktsiin) ei saa ära hoida polioviiruse levikut.Looduslikku polioviirust ei ole USA-s vähemalt kaks aastakümmet olnud (märkus: Eestis viimased 56 aastat). Isegi juhul kui looduslik polioviirus tuuakse reisimisega riiki tagasi, siis ei saa vaktsineerimine IPV-ga muuta avalikke ruume ohutumaks. Sest pange tähele - loodusliku polioviiruse vastu on hoopis OPV (suukaudne varasem vaktsiini versioon). Kuigi OPV on võimeline ennetama loodusliku viiruse edasikandumist, siis see asendati juba aastaid tagasi IPV vaktsiiniga ohutusprobleemide tõttu.

4. Teetanus ei ole nakkushaigus.

5. Difteeria toksoid vaktsiin ei saa ära hoida nakkuse levikut - vaktsiin on mõeldud isiklikuks kaitseks, mitte nakkuse leviku peatamiseks. Difteeria vastu vaktsineerimine ei tee avalikku ruumi ohutumaks.

6. Atsellulaarne (ehk rakutu) läkaköha vaktsiin võeti kasutusele 1990 datel aastatel, mis vahetas välja rakulise läkaköha vaktsiini. 2013 aastal läbiviidud uurimus ahvide tahtliku nakatamise katses näitas, et rakutu vaktsiin ei ole võimeline läkaköhasse nakatumist ära hoidma. FDA andis välja sellekohase hoiatuse 27.11.2013

Lisaks sellele avaldati 2013 a CDC teadlaste nõukogu kohtumisel, et USA-s leviva läkaköha PRN negatiivsed tüved nakkavad paremini just graafikukohaselt vaktsineeritud inimeste hulgas kui vaktsineerimata inimeste hulgas. Vt kohtumise protokolli (lk 6 lõigus Resurgence of Pertussis).

7. Hib nakkuse vaktsiin katab vaid ühte B tüübi tüve hulgaliste Hib nakkuse tüvede hulgas. Hib vaktsiini kasutuselevõtt on tahtmatult muutnud haigustekitajat, milleks on nüüd tüvi F. Üldine rahvastik on seetõttu täna palju suuremas nakkusohus kui enne Hib vaktsiini kasutuselevõttu. Nende laste, kes ei ole F tüübi leviku ajastul vaktsineerinud end B tüübi vastu, diskrimineerimisel ei ole mingit teaduslikku alust. Vt teadustööd Hib nakkuse tüve muutumise kohta.

8. B hepatiit on vere kaudu nakkav haigus. See ühiskondlikult ei levi ja seda eriti laste hulgas, kes ei tee nakkusohtlikke tegevusi nagu seksimine ja süstlakasutus. Veel enam, kooli on lubatud lapsed, kes põevad kroonilist B hepatiiti. Ei ole mingit alust keelata vaktsineerimata ja tervetel lastel kollektiivis käia. Selline diskrimineerimine on ebamõistik ja ebaloogiline. 

9. Leetreid uurivad teadlased on ammu teadlikud nn "leetrite paradoksist". Paradoks sõnastati Polandi poolt 1994 ja see seisneb selles, et kui populatsioon saab suures osas vaktsineeritud, siis leetrid muutuvad vaktsineeritud inimeste haiguseks.  Vt. sellekohast uurimustööd 1994 .

Edaspidine Polandi uurimistöö 1998 aastal selgitas välja, et need kellel ei teki immunvastust pärast esimest vaktsineerimist, muutuvad 2-5 aasta pärast aldiks leetrite nakkusele ja seda vaatamata sellele, et kõik vaktsiinid on tehtud. Sama uuring selgitas, et revaktsineerimine ei korrigeeri madalat immuunvastust, sest see on inimese immuno-geneetiline omadus. 2007 aasta uurimustöö selgitas välja, et selliseid madala immuunvastusega lapsi on USA-s 4,9%. Vt uurimust.

 

Quebeci, Kanada ja Hiina uuringud näitavad, et leetrite puhangud toimuvad ka väga kõrge vaktsineerimise protsendi juures (95-97% ja isegi 99% juures). See on võimalik seetõttu, et vaktsiini mõju kaob ajapikku ning vaktsiin ei anna sellist eluaegset kaitset, mille saab haiguse läbipõdemisega. vt uurimistöid siit ja siit.

 

Neist esimeses uurimustöös on dokumenteeritud, et vaktsineeritud inimesed, kes haigestuvad leetritesse on nakkusohtlikud ja 2011 aasta haiguspuhangud Quebec, Kanadas ja New Yorgis toimusid vaktsineeritud inimeste hulgas.

10. Kanadas 2011 aastal tehtud uuring näitab, et vastupidiselt laialt levinud arvamusele ei ole vaktsiini kõrvalmõjud sugugi harvad. 1 laps 168 hulgast (0,6%) kasutab erakorralise meditsiini osakonda pärast ühe aastase vaktsiinide saamist. 1 laps 730 hulgast (0,14%) kasutab erakorralise meditsiini osakonda pärast 1,5 aastase vaktsiinide saamist.

Kuivõrd kõrvalmõjude risk, mis vajavad kiirabi, on niivõrd suur, siis peab jääma vaktsineerimise valik eranditult lastevanematele.

Vaktsineerimine ei hoia ära nakkusohtu ühiskonnas

 

Ka vaktsineeritud võivad haigestuda ja olla nakkavad

 

Vaktsineerimise tõttu on muutunud osad haigused hullemaks kui varem

Ei ole mingit teaduslikku põhjendust väitel, et vaktsineerimata lapsed kujutavad suuremat ohtu ühiskonnale 

Vaktsineerida ei saa ilma sinu nõusolekuta

Sul on õigus küsida küsimusi ja saada infot vaktsiinide kohta. Sul on õigus saada vaktsiini infoleht ja võtta endale mõtlemise aega. Küsimuste küsimine vaktsiini vajalikkuse, tõhususe ja ohutuse kohta ei tee sind automaatselt vaktsiinivastaseks, rumalaks või vastutustundetuks lapsevanemaks. Sul on õigus teha teadlik valik. Sa ei pea mitte kedagi pimesi uskuma.

 

Teadliku valiku tegemiseks on sul on vaja rohkem informatsiooni kui vaid möödaminnes poetatud trafaretsed laused, et "vaktsiini peab tegema ja et see on täiesti ohutu". Kui sa arstilt infot ei saa, siis otsi ise infot juurde. Kui oled juba siin, siis oled õigel teel.

Eestis kehtiv Võlaõigusseaduse § 766 reguleerib patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustust. Selle kohaselt "tohib patsienti läbi  vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul" ning "patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta." Seega ei saa kedagi vaktsineerida vastu tahtmist.

 

"Tervishoiuteenuse osutaja peab patsienti teavitama patsiendi läbivaatamise tulemustest ja terviseseisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest. Patsiendi soovil peab tervishoiuteenuse osutaja esitama nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis." Seega on sul õigus küsida vaktsiini kohta lisainfot ja saada seda ka kirjalikus vormis kui soovid.

Piiratud teovõimega patsiendi (sh laste) puhul "kuuluvad nimetatud õigused patsiendi seaduslikule esindajale . Kui seadusliku esindaja otsus kahjustab ilmselt patsiendi huve, ei või tervishoiuteenuse osutaja seda järgida. "

Eestis kehtib põhimõte, et laste vaktsineerimine vajab vanemate nõusolekut ning keeldumise korral kedagi ei vaktsineerita. Teoreetiliselt on võimalik lastevanemate otsusest mööda minna, kuid sel juhul peavad arstid suutma kohtus oma argumente tõendada. Kuivõrd see on keeruline, siis seda pole Eestis tehtud.

Seega on sul igati õigus otsustada iseenda ja lapse keha üle ning seda isegi juhul kui arst sind ähvardab või muul moel survestab. Kui sinu last ei võeta näiteks kooli või lasteaeda seepärast, et kõik vaktsiinid pole tehtud, siis võib seda pidada diskrimineerimiseks ning sul on õigus pöörduda Õiguskantsleri või Võrdõigusvoliniku poole.

Sul on õigus paluda otsustamiseks aega või vaktsineerimist edasi lükata
Sul on õigus keelduda
Ei ole olemas täiesti ohutuid vaktsiine

On levinud arvamus, et "kõrvalmõjusid jah esineb, kuid need on väga harvad". Enamasti räägitakse teile, et "raskeid vaktsiinikahjustusi esineb vaid üks miljonist või isegi üks kümnest miljonist". On kummaline kuidas selline teadmine on ka arstide hulgas laialt levinud ja mida tõsimeeli räägitakse ka patsientidele, kuid mis ei vasta absoluutselt tõele. Pruugib lugeda vaid vaktsiinide infolehti ning aru saada, et raske kõrvalmõju üks miljonist on täielik müüt. Näiteks on HPV vaktsiinil infolehe kohaselt raskeid kõrvalmõjusid 2,5 %, mis on 25 inimest tuhandest. Müüt üks miljonist tekitab aga olukorra, kus patsiendid ei hakkagi teemat ise uurima.

 

Teine levinud arvamus, mis on meditsiiniringkondades omaks võetud, on, et "kõrvalmõjude ohvrid on üldistes huvides vajalikud, et hoida ära hulle nakkushaigusi". Ilmnenud raskeid kõrvalmõjusid vaadeldakse kui väikese hulga laste ohverdamist suure eesmärgi nimel ja seda peetakse absoluutselt vajalikuks.

 

Samas kui see ohver on just sinu laps, kes on jäänud ratastooli, jäänud pimedaks või muutnud juurviljaks, siis on väga raske selle väitega nõus olla. Ja siis on hilja arutleda, et võib-olla oleks olnud parem riskida haiguse läbi põdemisega, mis on tänapäeval ravitav.

Vaktsiini saama minnes ei ole me tavaliselt informeeritud vaktsiini pikaajalistest mõjudest ja tegelikest ohtudest. Selleteemalised uuringud on küll olemas, kuid nende tulemustega ei ole ei arstid ega lapsevanemad enamasti kursis. Isegi kui lapsel ei teki kohest reaktsiooni vaktsiinile, siis võib tema tervis siiski olla edaspidi nõrgem või kahjustatud, kuid me ei tea seda.

 

Kui hiljem juhtub laps jääma vaktsiini poolt tekitatud haigusesse, siis meditsiinitöötajad ütlevad, et see on puhas juhus ja et sinu laps ongi nii haige, mille põhjust ei teata. Ja sa ei saa ka vastu vaielda, sest sa ei tea, milline oleks lapse tervis kui sa vaktsiine poleks teinud.

 

Samal aja on olemas terve rida uuringuid vaktsineerimise ja levinud krooniliste haigusseisundite seostest. Samuti näitavad seda võrdlevad uuringud vaktsineeritud ja vaktsineerimata laste tervise kohta.

Nii nagu iga ravimiga, on ka igal vaktsiinil omad kõrvalmõjud ja ohud. Kõige halvemad kõrvalmõjud, mis juhtuda võivad on surm, invaliidistumine või ajukahjustus. Kõige kergem kõrvalmõju on süstekoha punetus või sügelus. Siia vahele jääb terve hulk erineva raskusastmega kõrvalmõjusid. Seetõttu võib öelda, et vaktsineerimine on sageli nagu vene rulett palju ohtlikumate kõrvalmõjudega kui haigus, mille vastu vaktsineeritakse. 

Vaktsiinikahjustus ei pruugi paljudel inimestel kohe näha olla, sest probleemid immuunsüsteemi, toksilisuse või ajutegevusega  ei hakka kohe silma. Seepärast on oluline vaadata uuringuid vaktsiinide pikaajaliste mõjude kohta. Sageli jõuab vaktsiin turule lühiajaliste uuringutega, mis on ravimifirma enda poolt läbi viidud ning need ei anna vastuseid pikaajaliste mõjude kohta.

Vaktsineerimine on nagu vene rulett ohtlike kõrvalmõjudega

Kuidas ära tunda vaktsiinikahjustust? 

Tegemist võib olla vaktsiinikahjustusega kui lapse käitumine või terviseseisund muutub pärast vaktsineerimist. USA vaktsiinikahjustuste süsteem on koostanud tabeli, milliste vaktsiinikahjustuste ja nende ilmnemise aja korral on võimalik kaebust esitada. Vaata tabelit siit: https://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/vaccineinjurytable.pdf

Silmas tuleb pidada, et esitatud tabel EI kajasta kõiki võimalikke kõrvalmõjusid ning nende kohta on vaja lugeda vaktsiini infolehte. Lingid infolehtedele leiad käesoleva kodulehe vaktsiinide lehelt.

Vaktsiinikahjustusest annavad märku mitmed silmaga nähtavad tunnused, millele lisan levinud selgitused lastevanemate kaebustest. Kõik need tunnused viitavad, et lapse aju on saanud suuremal või vähemal määral kahjustada (ajuturse, mikroinsultid jmt tõttu):

 • Muutused käitumises
  “Ta ei maganud enam hästi ja kadus söögiisu. Tal tekkisid tõsised jonnihood ja ta hakkas sageli kisendama ilma selge põhjuseta. Ta oli normaalne, rõõmus laps, kuid pärast süsti läks tema käitumine kontrolli alt välja. Ta muutus täiesti teistugusest lapseks, mis on meid surmani ära hirmutanud. Me oleme imestunud, et mis temaga küll juhtus?”

 • Tahtmatud liigutused (tikid)
  "Märkasime, et ta viskab pead kuidagi imelikult ja teeb naljakaid grimasse. Me polnud kunagi varem midagi sellist tema juures näinud. See tundus imelik." 

 • Ebasümmeetriline nägu ja silmad
  "Varem ta vaatas täiesti otse ja naeratus oli ilusti sümmeetriline. Pärast vaktsineerimist hakkas üks silm pisut väljapoole kiskuma, naeratades vajus üks suu pool alla ning rahulolekus olid tema suunurgad vajunud imelikult alla. Me ei saanud aru, miks tema näoilme nii järsku muutunud oli." 

 • Koordinatsioonihäired 
  “Pärast vaktsineerimist märkasime, et laps nagu ei suudaks enam sirgelt käia ja tal tekkisid raskused lusika suhu panemisel. Seetõttu tahtis ta väga lusika asemel kätega süüa.

 • Ülemäärane magamine, ei reageeri ümbritsevale “Meie beebi kustus täiesti ära pärast oma 6 kuu vaktsiine. Me ei suutnud teda söötmiseks äratada ega teha midagi tervelt 12 tundi.” 

 • Imelikud hood
  “Tema silmad olid pärani lahti, siis ta viskas silda ja röökis, ning siis muutus täiesti lõdvaks ja teadvusetuks. Tal on siiani selliseid hoogusid ja seda on väga hirmutav vaadata.”

 • Kokkuvarisemine või šokk
  “Meie beebi muutus üleni valgeks ja tema suu ja selle ümbrus muutus siniseks.  Ja siis ta muutus täiesti lõdvaks ja jõuetuks. Ma mõtlesin, et ta sureb.”

 • Krambid
  “Tema silmad tõmblesid ja lõug värises, tema keha muutus üleni jäigaks ning siis hakkas rappuma. Ma olin väga hirmul kui teda vaatasin...”

 • Pea tagumine (vastu seina, põrandat, mööblit vms), kätega pea peksmine 
  “Meie 18 kuune poeg hakkas taguma oma pead ja hakkas ennast keerutama pärast vaktsiinide saamist. Ta muutus hüperaktiivseks ning oli pidevas liikumises. Me ei suutnud teda peatada. Kartsime, et ta teeb viga oma koljule. Alles hiljem mõistsime, et see on vaktsiinikahjustus."

 • Kõrge palavik (üle 39° )
  “Ta palavik tõusis üle 40. Tundus nagu ta põleks seestpoolt, iga tema kehaosa kuumas. Arst käskis anda lihtsalt palavikualandajat, kuid me olime tõsiselt hirmunud, sest tal polnud kunagi varem nii kõrget temperatuuri olnud.”

 • Kõrge hääletooniga kiljumine
  “Ta karjus kiljuva, kriiskava häälega nagu tal oleks tõsiselt valus ja see kestis terve päeva. Mida iganes ta tegi, kiljumine ei lõppenud. See oli selline hääl nagu teda oleks piinatud.”

 • Silmside kaotamine
  “Järgmisel päeval pärast oma süste meie 1,5 aastane laps ei vaadanud meile enam otsa. Me püüdsime saada temaga silmsidet, kuid ei suutnud. Ta oli nagu üleöö muutunud. Meil polnud sel hetkel aimugi, mis temaga juhtus, kuid nüüd me teame, et ta sai vaktsiinikahjustuse.“

 • Vaimne ja füüsiline taandareng
  “Minu 18 kuune poeg lõpetas käimise ja rääkimise pärast vaktsineerimist. Tal arenesid välja mitmed allergiad, pidev kõhulahtisus, sagedased kõrvapõletikud ja ta hakkas olema pidevalt haige. Iga teine nädal olin ma jälle arsti juures saamas antibiootikume või muud ravi. ”

 • Sensoorsed aistingute probleemid
  “Paar nädalat pärast lasteaias tehtud vaktsiine ei talunud meie poeg enam ühtegi lipikut oma riiete siseküljel, tema sokid tuli panna alati täpselt sirgu ja ta muutus ülitundlikuks kõikidele helidele, valgusele ja puudutustele. Ta muutus kergelt ärrituvaks ning tema kasvataja ütles, et ta ei suuda lasteaiatundides enam istuda ega tähelepanu fokuseerida. Ta ei ole enam see rahulik ja rõõmus poiss, kes ta enne oli."

 • Nahalööbed, nõgestõbi ja paistetus 
  “Süstekohale tekkis suur ja kuumav muhk, mis püsis seal mitu nädalat. Samuti hakkas tal pidevalt tekkima mingid lööbed, mida tal varem ei olnud." 

 

Pikaajalised vaktsiinikahjustused: 

 • Autism

 • Astma

 • Artriit

 • Allergiad

 • Verehaigused

 • Diabeet

 • Guillain-Barre sündroom (haigus mil immuunsüsteem ründab närve)

 • Lihaskontrolli kaotus

 • Halvatus

 • Äkksurm (sh hällisurm)

Loe veel ...

Vaktsiinikahjustusest annavad märku silmaga nähtavad tunnused
Vaktsiin võib põhjustada mitmeid tõsiseid, kroonilisi ja elukestvaid haigusi
Kui laps on saanud vaktsiini tõttu kannatada?

Kui olete lugemisega juba nii kaugele jõudnud, siis mõistate, et tervishoiutöötajate sage väide, et vaktsiinid "on täiesti ohutud" - ei pea paika. Võimalus ebasoovitavate kõrvalmõjude ja raskemate kahjustuste tekkimiseks on alati olemas.  

 

Kahjuks ei võta keegi vastutust kui su laps saab kahjustatud, sest vaktsiini poolt tekitatud kahjustusi on erinevatel põhjustel peaaegu võimatu Eesti kohtus vaidlustada.

Samuti on sul keeruline sellest arstile rääkida, sest enamasti ei taha arstid ravimite ja vaktsiinide kõrvalmõjusid näha ning kipuvad väitma, et su lapse tervisemured on puhas juhus ja neil pole vaktsiiniga midagi pistmist. Paljud arstid on täiesti veendunud, et vaktsiinid on absoluutselt ohutud ja seetõttu kujuneb vestlus arstiga enamasti mõttetuks. 

Sul on võimalus teha Ravimiametile kõrvaltoime teatis.  Tee see kindlasti ära, sest see aitab probleeme paremini teadvustada.

 

Eestis kahjuks kõrvaltoimete teatisi enamasti ei esitata. Inglismaal, kus teadlikkus kõrvaltoime teatiste esitamisest on suurem kui Eestis, arvatakse, et teatisi tehakse vaid 6% praktikas toimunud juhtumite kohta. Eestis on see protsent veel madalam. Rahvusvahelise kogemuse põhjal oodatakse 200 kõrvaltoime teatist 1 miljoni elaniku kohta. Eestis oli see näitaja 130 aastal 2013.

USA-s on lisatud igale vaktsiini doosile 0,75 dollarit, mis läheb vaktsiinikahjustuste fondi. Sellest fondist makstakse välja kompensatsioone vaktsiinikahjustuste korral. Vaata raportit välja makstud summade kohta erinevate vaktsiinide lõikes. Kokku on USA-s makstud 3,68 miljardit dollarit vaktsiinikahjustuste kompenseerimiseks. Juhtumite üle otsustab eriline vaktsiinikohus. Istungid on kinnised ja kõik kohtudokumendid on kuulutatud salajasteks. Salajaseks kuulutamise tõttu ei saa see info levida ning avalikkusel pole neist juhtumitest aimugi. 

Eestis ei ole kompensatsiooni saamiseks võimalust ning puuduvad juristid ja teadlikud eksperdid, kes oskaksid sind sellises juhtumis aidata. Ravimifirmad saavad sinu lapse pealt oma kasumi, kuid kui midagi juhtub, siis kahjud maksad kinni sina.

Kõrvalmõjude tekkimise korral ei ole Eestis võimalik kedagi vastutusele võtta ja kahjud kannad sina
Sotsiaalsüsteem puudega lapse toetamiseks on Eestis olematu
Ei ole õige väide, et vaktsiinide kahjulike kõrvalmõjude kohta pole teadusuuringuid

Kui te juhtute kellegagi arutama vaktsiinide kahjulike kõrvalmõjude üle, siis tõenäoliselt puutute kokku argumendiga, et vaktsiinide kahjulike kõrvalmõjude kohta pole mingeid tõendeid ja see pole teaduslikult tõestatud.

Tegelikult on vaktsiinide kahjulike kõrvalmõjude kohta tehtud tuhandeid teadusuuringuid. Neist uurimistöödest on kirjutatud raamatuid ja muretsevaid küsimusi püsitatud mitmete teadlaste ja autorite poolt juba mitu aastakümmet. 

Nende teadustööde leidmise kergendamiseks on tehtud andmebaas nimega Med Science Research, mille kodulehelt leiate hulganisti teadustöid vaktsiinide kahjulikest kõrvalmõjudest ja seostest erinevate haigustega. Uurimistööd on sorteeritud tähestikuliselt märksõnade järgi ja iga märksõna avab palju uurimistöid.

Samuti on olemas interneti kogumik teadustöödest autismi ja vaktsiinide seosest. Vt. 142 Research Papers Supporting the Vaccine/Autism Link

Ja siin on kokkuvõtted 22 uurimistööst, mis tõendavad, et vaktsiinid ja autismi järsk kasv, on omavahel seotud.  

Lisaks sellele on sel teemal kirjutatud mitmeid raamatuid, mis koondavad endas infot paljude erinevate teadustööde kohta. Toon mõned neist allpool:

2011 aastal avaldatud "Adverse Effects of Vaccines" , mida saab otse internetist lugeda. Selle raamatu 667 leheküljeline pdf versioon on siin

2016 aastal avaldatud Neil Z Miller'i raamat 400 olulise teadustööga, mis tõendavad vaktsiinide probleeme ohutuse ja efektiivsusega - "Miller's Review of Critical Vaccine Studies: 400 Important Scientific Papers Summarized for Parents and Researcher". Raamatut saab osta Amazonist.

2017 aastal avaldatud Dr. Judy Mikovits'i raamat "Plague - One Scientist's Intrepid Search for the Truth About Human Retroviruses and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), Autism, and Other Diseases". Raamatut saab osta Amazonist.

Samuti on selle kohta tehtud mitmeid dokumentaalfilme, mille lingid leiad siit.

Vaktsiinide poolt tekitatud soovimatuid kõrvalmõjusid tõendavad tuhanded teadustööd 

Kuidas tehakse vaktsiiniuuringuid?

Enne turule tulemist peavad ravimifirmad tegema uuringud vaktsiinide tõhususe ja ohutuse kohta.  Kõik tundub ju hea ja tore, kuid praktikas esineb mitmeid probleeme:

1. Ravimifirma ei ole kohustatud avaldama kogu infot, mida nad uuringuid tehes saavad. See oluline nüanss tekitab olukorra, kus ravimifirmal on õigus teha andmetest valik ja esitada vaid need andmed, mis asetavad ravimi või vaktsiini heasse valgusse. Nii võib avaldatud uuringus olla kustutatud mõned andmeread või sihtgupid (nagu poleks neid kunagi uuritud) või kus on vähendatud uuringu perioodi (kui probleemid ilmnesid hilisemas perioodis). Samuti võib ravimifirma moduleerida täiesti uue uuringu teadlikult teatud elemente uuringus vältides, et saada näiliselt paremaid tulemusi. 

Näiteks kui mõni vaktsiini uuring näitab teatud kahjulikku toimet 18 kuu jooksul, siis võidakse uuringut modifitseerida ning näidata tulemusi vaid 12 kuu kohta. Või teise näitena kui tulemused ei meeldi, võetakse uuritud subjektide grupist välja mõned - näiteks väga noored või mõne kroonilise haigusega või need kes suitsetavad jne jne kuni uurimistulemused lähevad nö "puhtaks". Samuti võidakse mõni rida, mis näitab konkreetset kahjulikku kõrvalmõju (näit neerukahjustus või autism) lihtsalt uuringutulemustest kustutada jättes sellega mulje nagu neid elemente poleks kunagi uuritud. Hiljem soovitatakse vaktsiini aga kõigile. Ameerikas kutsutakse seda "raamatupidamise keetmiseks" (cooking the books) ja kahjuks lubab süsteem sellel juhtuda.

Ainult pooliku tõe olemasolu tekitab suure riski inimeste ohutusele ning paneb riigid asjatult raha  raiskama, sest ravim kas ei ole tõhus või tekitab kõrvalmõjudega palju uusi kulutusi. Ja see on saanud juhtuda ainult seetõttu, et ravimifirmadele on antud õigus varjata infot, mis neile ei meeldi ja mis nende müüginumbreid võiks vähendada.

Kuula TEDx ettekannet pooliku tõe avaldamisest ravimiuuringutes:

28.09.2016 Sile Lane "The hidden side of clinical trials"

2. Vaktsiinide turule lubamiseks kehtivad leebemad nõuded kui ravimitele

USA-s käsitletakse vaktsiine ennetusmeetodina ja mitte ravimitena. Eestis käsitletakse neid küll koos, kuid kuna Eesti ei anna ravimifirmade uutele toodetele lubasid, siis Eesti seadusandlus pole antud juhul oluline.

USA-s on vaktsiine võimalik turule tuua nö "kiirkorras": jätta vahele mõningaid uuringuetappe, teha ohutusuuring väga lühikese (näit 4 või 7 päeva) perioodi kohta või esitada platseebogrupina rühma, mis ei vasta üldiselt aktsepteeritud platseebogrupi definitsioonile. Korrektne platseebogrupp tähendab, et võrreldav grupp saab igasuguse toimeta ainet (suhkrutabletti või süstitakse lihtsalt soolvett). 

Näiteks HPV vaktsiini ohutusuuringutes puudub korrektne toimeta platseebo. Selle asemel on platseeboks kasutatud sellesama vaktsiini varasemat versiooni või samu abiained, mis vaktsiinis (alumiiniumiühendit). Piltlikult öeldes - kui ühe mürgi tulemusi võrreldakse teise mürgi tulemustega ja erinevust ei leita, siis järeldatakse, et aine on ohutu.   Millegipärast on vaatamata sellele suurele puudusele lubatud HPV vaktsiin turule.

3. Korruptsioon

Ravimitööstus on väga suur tööstusharu, mis toodab igal aastal miljardeid eurosid kasumit. Erinevad vilepuhujad ravimifirmadest on valgustanud korruptsiooni laadi ja ulatust ravimimüügis. Mida agressiivsem ja ebaeetilisem on müügitaktika - seda suurem on kasum. Hüvitisi ja kingitusi antakse neile, kes aitavad firma kasumit suurendada ja ähvardatakse või laimatakse neid, kes toovad välja probleeme vaktsiinide/ravimite ohutuse või tõhususe osas. Makstakse arvamusliidritele ja professoritele, et nad annaksid oma allkirja uuringutele ja artiklitele, mida nad pole teinud ega sagedasti läbigi lugenud.

Ravimifirmade kasum sõltub riikide otsustest anda müügiluba või võtta konkreetne ravim riigi poolt kompenseeritavate ravimite nimekirja. Kui kord juba müügiluba saadud või koht nimekirjas kindlustatud, siis firma kasum on suur ja pikaajaline. Seetõttu kasutab ravimifirma ära korruptsioonialdis ametnikke  ja poliitikuid, et saada endale meelepäraseid otsuseid. Ja kahjuks leidub alati poliitikuid ja ametnikke, kes on nõus pistise eest mõne ravimi kasuks rääkima ja otsustama.

Lisamaterjale korruptsiooni kohta ravimiäris:

- ARTIKKEL Ärilehes 01.07.2017 - Võigas sissevaade ravimitootja argipäeva: surmaähvardused, eetiliste piiride ületamine ja ühe riigi nurka surumine

Vt. Klippi filmist Farmaatsiatööstuse valed

Inglise keeles:

 - 15 a ravimimüüjana tegutsenud vilepuhuja Gwen Olsen raamat korruptsioonist ravimiäris "Confessions of an Rx Drug Pusher" (2009). Kui raamatut ei jaksa lugeda - vaata Olseni 20 min intervjuud (2011) või kuula Olseni 1,5 tunnist loengut (2016)

- Taani arsti, endise ravimifirma teadlase ja nüüdse Põhjamaade Cochrane Keskuse juhi Dr Peter Gøtzsche raamat korruptsioonist meditsiinis "Deadly medicines and organised crime. How big pharma has corrupted healthcare" (2014) ja 25 min intervjuud (2015)

- GSK-s töötanud vilepuhuja Blair Hamrick 1 tunnist intervjuud arstide äraostmisest (2012)

- 30 a ravimimüüjana tegutsenud vilepuhuja Dr. John Virapen 40 min loeng ebaeetilisest ravimiärist

- Merck'is töötanud vilepuhuja Brandy Vaughan 35 min ettekanne (2016)

- Gary Null 1,5 tunnine dokumentaalfilm korruptsioonist USA ravimiametis FDA "War on Health" (2012)

4. Vaktsiini efektiivsust ei ole päriselt võimalik uuringutega kindlaks teha. 

See eeldaks vaktsineeritud inimeste tahtlikku nakatamist ja vaatamist, kas inimene haigestus või mitte. Selliste uuringute ebaeetilisuse pärast ei ole neid tehtud.

Vaktsiini tõhususe tõendamiseks piisab kui vaktsiin on tekitanud verre antikehi ja ei uurita seda, kas vaktsiin ka haigestumist hiljem ära hoiab. Enne vaktsiini turule tulemist ei veenduta kas ja kui palju konkreetne vaktsiin kaitseb konkreetse haiguse vastu. Reeglina selgub see alles hiljem. 

Tänaseks on teada, et osade haiguste puhul ei piisa mittenakatumiseks antikehade olemasolust ning paljud vaktsineeritud siiski haigestuvad. Näiteks on 80% tuberkuloosi nakatunutest vaktsineeritud ja leetripuhangud toimuvad vaktsineeritute hulgas. Uuemad teadusuuringud näitavad, et antikehade olemasolu sugugi mitte kogu aeg ei anna immuunsust. Küsimusele aga, miks ei anna, pole tänaseni vastust. Ehk et on väga palju, mida meie teadlased immuunsüsteemi toimimise kohta veel ei tea.

Teadustööd, mille sõltumatus ei ole tagatud, võivad olla kallutatud.
Pooliku info ja korruptsiooni tõttu võib turul olla vaktsiin, mis ei ole ei ohtu ega tõhus

Kuidas aru saada millist teadusuuringut usaldada ja millist mitte ?

Kahjuks on paljude uurimistööde autorid otseses rahalises seoses ravimifirmadega, kelle vaktsiine nad uurivad. Seda nimetatakse huvide konfliktiks ning need tööd ei ole seetõttu usaldusväärsed. Et aru saada, millised teadusuuringud on ärihuvidest mõjutatud ja millised mitte, tehakse sõltumatuid uuringuid, et näha, kas uuringu kordamisel saadakse sama tulemus või mitte. Üks suuremaid ja kuulsamaid selliseid organisatsioone, mis on loodud ärihuvidest lahutatuna, on Cochrane, millel on ülemaailmne võrgustik ning millel on oma raamatukogu  http://www.cochranelibrary.com/  Selle organisatsiooni ajaloo ja toimimise põhimõtteid arvestades võib öelda, et selle raamatukogust leiab vaid päris teadust, mille usaldusväärsus on kontrollitud.

Kontrolli teadustöö autorite tausta ja veendu nende sõltumatuses ärihuvidest
Cochrane raamatukogust leiad kontrollitud taustaga tööd
VAXXED liikumine

Vaktsiinikahjustusi saanud lapsevanemate algatusel avaldati 2016 aastal film nimega "Vaxxed - kinnimätsimisest katastroofini"

Sellest filmist sai alguse Vaxxed liikumine, mille tegijad sõidavad bussiga ringi ning intervjueerivad lapsevanemaid, kelle lapsed on saanud vaktsiinikahjustusi. Videod lastevanemate tunnistustega on keskmiselt 15-20 minutit pikad, milles kirjeldatakse sündmuste kulgu ja vaktsiinikahjustuste laadi ja ulatust. Kui oskad inglise keelt, siis vaata mõned videod teiste lastevanemate kogemustest Vaxxed YouTube kanalilt.

 

3.07.2017 seisuga on nad kogunud 6639 tunnistust vaktsiinikahjustusest ning enamasti kõik on tõsised. Neid lugusid kuulates näeme, et jutustajate lugu on väga sarnane ja et enamasti ei jõua need lood ametliku käsitlemiseni. 

 

Kui laps kaotab oma kõne, ärksuse ja silmside vahetult pärast vaktsiini saamist ja tekivad ilmselged ajukahjustuse tunnused, siis ütleb arst tavaliselt, et see on juhus ja et sel pole vaktsiiniga midagi pistmist. Seetõttu ei jõua need juhtumid ametlikku statistikasse ning kõrvaltoime teatist ei tehta. Samal ajal on aga just kõrvaltoime teatised ainuke viis kuidas see info jõuaks ametnike ja poliitikute vaatevälja.  


Kuula all lastevanemate tunnistust juhtumist, kus igati tervetest ja normaalselt arenenud kolmikutest kõik kolm muutuvad vaktsiini saamise päeva õhtuks nagu pimedaks ja kurdiks ning muutuvad üleöö autistiks. Kuna vanemad keeldusid edasistest vaktsiinidest, siis viskas nende perearst nad oma praksisest välja.

 

Ka see juhtum ei leidnud ametlikku käsitlemist kuigi statistiliselt on täiesti võimatu, et kolm last korraga saaksid autismi ühel ja samal päeval "geneetilistel põhjustel". 
 

Eestis meil ametlikult ei ole ei vaktsiinikahjustusi, ei ravimite kõrvalmõjusid ega ravivigu. Kui see peaks juhtuma, siis on inimene oma murega täiesti üksi ning kogeb vaenulikku ja raudset seina kui püüab oma juhtumit ametlikult ajada.

VAXXED liikumine aitab teadvustada vaktsiinikahjustuste laadi ja ulatust
bottom of page