top of page
Kui laps on saanud vaktsiini tõttu kannatada?

Kui olete lugemisega juba nii kaugele jõudnud, siis mõistate, et tervishoiutöötajate sage väide, et vaktsiinid "on täiesti ohutud" - ei pea paika. Võimalus ebasoovitavate kõrvalmõjude ja raskemate kahjustuste tekkimiseks on alati olemas.  

 

Kahjuks ei võta keegi vabatahtlikult vastutust kui su laps saab kahjustatud, sest vaktsiini poolt tekitatud kahjude väljanõudmine ravimifirmalt on erinevatel põhjustel peaaegu võimatu.

Samuti on sul keeruline sellest arstile rääkida, sest enamasti ei taha arstid ravimite ja vaktsiinide kõrvalmõjusid näha ning kipuvad väitma, et su lapse tervisemured on puhas juhus ja neil pole vaktsiiniga midagi pistmist. Paljud arstid on täiesti veendunud, et vaktsiinid on absoluutselt ohutud ja seetõttu kujuneb vestlus arstiga enamasti mõttetuks. 

KÕRVALTOIME TEATIS

Sul on võimalus teha Ravimiametile kõrvaltoime teatis.  Tee see kindlasti ära, sest see aitab probleeme paremini teadvustada, muudab kõrvaltoimed legitiimseks ning see on ainsaks võimaluseks tuua see info ametnike lauale. Aeg-ajalt võtab teatiste info üles ka meedia ning aitab kõrvaltoimeid avalikustada. Juhised teatise koostamiseks leiad siit:

https://www.ravimiamet.ee/teave-patsiendile-ravimi-korvaltoimest-teatamiseks

 

Eestis kahjuks kõrvaltoimete teatisi enamasti ei esitata. Inglismaal, kus teadlikkus kõrvaltoime teatiste esitamisest on suurem kui Eestis, arvatakse, et teatisi tehakse vaid 6% praktikas toimunud juhtumite kohta. Eestis on see protsent veel madalam. Rahvusvahelise kogemuse põhjal oodatakse 200 kõrvaltoime teatist 1 miljoni elaniku kohta. Eestis oli see näitaja 130 aastal 2013.

USA-s on lisatud igale vaktsiini doosile 0,75 dollarit, mis läheb vaktsiinikahjustuste fondi. Sellest fondist makstakse välja kompensatsioone vaktsiinikahjustuste korral. Vaata raportit välja makstud summade kohta erinevate vaktsiinide lõikes. Kokku on USA-s makstud 3,68 miljardit dollarit vaktsiinikahjustuste kompenseerimiseks. Juhtumite üle otsustab eriline vaktsiinikohus. Istungid on kinnised ja kõik kohtudokumendid on kuulutatud salajasteks. Salajaseks kuulutamise tõttu ei saa see info levida ning avalikkusel pole neist juhtumitest aimugi. 

KOHTUSSE PÖÖRDUMINE 

Eestis ei ole kompensatsiooni saamiseks muud mehhanismi kui pöörduda kohtusse. Enamasti küll ei leia sa teadlikke eksperte, kes oskaksid sind sellises juhtumis aidata ja eksperthinnangut kirjutada. Põhjuslik seos vaktsiini ja kahjustuse vahel tuleb ise tõendada. Samuti tuleb tõendada tekkinud kahju, selle suurus ja põhjuslik seos vaktsiinikahjustuse ja kahju vahel. 

Sul on võimalus pöörduda kohtusse juhul kui sinu arst ei ole sind informeerinud vaktsiini riskidest või on andnud sulle valeinfot, et vaktsiin on täiesti ohutu. Kahjuks juhtub seda praktikas peaaegu alati. Vaktsiinikahjustuse korral annab teadva nõusoleku kohustuse rikkumine sulle õiguse pöörduda arsti vastu kohtusse ja nõuda kahjutasu. Sel juhul on hagi aluseks VÕS § 766 rikkumine ning õigus pöörduda kohtusse on viis aastat alates kahjust teada saamisest (mitte süsti tegemisest). 

Sellise kohtuasja algatamise puhul on oluline, et tekkinud vaktsiinikahjustus oleks märgitud vaktsiini infolehel, selle kohta on tehtud Ravimiametile teatis või on tõendatud mõnel muul moel, et kahjustus ja vaktsiin on omavahelises põhjuslikus seoses.    Kui see on olemas, siis tuleb võtta jurist, kes hagi kokku kirjutab ja kohtus esindab.

 

Kui juristi palkamiseks pole raha, siis on sul võimalik teha taotlus riigi õigusabi saamiseks, mille juurde tuleb esitada majandusliku seisundi teatis. Vormid selle jaoks leiad advokatuuri lehelt siit.

KONSULTATSIOON

Konsultatsiooni juhtumite lahendamiseks saad küsida patsientide nõustamisliinilt esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 10-16 telefonil 6566429.

Lisaks sellele on võimalik ühineda Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühinguga, kes oma liikmeid tasuta nõustab. Selleks tuleb täita liikmeavaldus siit

https://www.vaktsiinikahjustus.com/liitumisavaldus 

 

Samuti saab nõu küsida postitades oma küsimus FB grupis Ravimite ja vaktsiinide kõrvaltoimed.

Teatud abi võib anda ka elukohajärgne sotsiaalosakond. Paraku on sotsiaalsüsteem puudega lapse toetamiseks Eestis väga napp ning vajaminevad teenused ja teraapiad kallid. Ebapiisavalt teavitanud arsti kohtusse andmine annab sulle võimaluse saada raha oma lapse toetamiseks ning annab arstidele jõuliselt teada, et valetada vaktsiinide kohta ei tasu. 

Kõrvalmõjude tekkimise korral saab tervishoiuteenuse osutajalt nõuda kahjutasu teavitusnõude rikkumise pärast

HILJUTINE EUROOPA KOHTU PRETSEDENT 2017 a VÕIB TUUA POSITIIVSEID TUULI

Vaktsiinikahjustuse puhul on alati olnud keeruline kompensatsiooninõuet esitada, kohtuprotsessid kestavad aastaid ja tavainimesel on raske tõestada tervisekahjustuse ja vaktsineerimise vahelist otsest seost. Siiski on nüüd ka selles osas uued tuuled puhumas.

 

Euroopa Ühenduste Kohus ehk Euroopa Liidu kõrgeim kohtuvõim võttis 2017.a. vastu otsuse, et igal eurooplasel peab olema võimalik vaktsiinitootaja kohtusse anda kui vaktsiin on põhjustanud haiguse, tervisekahjustuse või surma. Selleks ei pea olema kannatanul "teaduslikke tõendeid" nagu suurkorporatsioonidel, piisab sellest, et samasuguseid tervisekahjustusi on konkreetne vaktsiin põhjustanud teistelgi. Euroopa kõrgeim kohus leiab, et tarbijate tervist ja ohutust tuleb kaitsta kaasagese tehnoloogilise tootmisega kaasnevate riskide eest.

Loe kohtuotsust siit(eesti keeles)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192054&doclang=ET

ja kohtujuristi ettepanekut siit: (eesti keeles)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=vaccine&docid=188628&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=208205

Direktiivi 85/374 artiklit 4 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus tõendamiskord, mis tugineb eeldustel, mille kohaselt olukorras, kui meditsiinilised uuringud ei kinnita ega lükka ümber seost vaktsiini manustamise ja kannatanul tekkinud haiguse vahel, loetakse põhjuslik seos vaktsiinile omistatud puuduse ja kannatanul tekkinud kahju vahel siiski tõendatuks, kui esinevad teatavad eelnevalt kindlaks määratud kaudsed faktilised tõendid, mis näitavad põhjusliku seose olemasolu

 

Vandeadvokaat Karmen Turk kommenteerib kohtuotsust oma FB seinal niimoodi:

"Tarbijakaitse ulatus on tihti üle võlli, kuid on olukordi, kus otsus "abistada" tarbijat on enam kui õiglane... Millest jutt?

Euroopa Liidu Kohus tegi minu meelest põhjapaneva otsuse vaktsiini ja sellega seonduvate riskide realiseerumise juhtumitel tasakaalu leidmiseks. Kohus leidis, et tõepoolest standard, kus kannatanu peab "tõendama" vaktsiini ja komplikatsiooni seost võib olla liiga kõrge ning teatud juhtudel, kui on olemas tõsised, täpsed ja üksteist toetavad kaudsed tõendid peaks ka teadusliku konsensuse puudumisel jaatama tootja vastutust.

Kui see otsus nüüd aitab natukenegi lepitada vaktsiinivastaste ja vaktsiinipooldajate seisukohti või vähendada seda, et vastased on justkui vandenõuteoorikud ja pooldajad/tootjad on "puutumatud", siis ei ole pikal ajal olnud paremat tegu Euroopa Liidu Kohtult!"​ 17.02.18

ARTIKLID

 

Jurist: Eestis puudub riigipoolne vastutus vaktsineerimiskahjustuste osas

28.04.2015 Telegram.ee

INTERVJUU

Kuula Vaxxed filmi produtsendi Del Bigtree intervjuud 1986 toimunud muutusest USA-s, mil ravimifirmad vabastati igasugusest vastutusest vaktsiinide ohutuse osas. Ta kirjeldab vildakat süsteemi ja esitab mitmeid tõsiseid ja vastamata küsimusi vaktsiinide kõrvalmõjude kohta.

2.11.2017 avaldatud intervjuu kestab 28 min ja on inglise keeles. 

https://www.youtube.com/watch?v=1z00cGf8IyM

bottom of page