top of page

Thimerosal - elavhõbe

 
Thimerosal on aine, mis koosneb kaalult 50% elavhõbedast.
0.01% lahus (1 osa 10,000 kohta) thimerosali sisaldab 50 µg (mikrogrammi) elavhõbedat 1 mL doosi kohta või 25 µg elavhõbedat 0.5 mL doosi kohta. 
Allikas FDA
Elavhõbe on Uraani ja selle derivaatide kõrval teine kõige mürgisem element inimese jaoks Maal.  
 
Elavhõbe on mürgine juba väga väikeste koguste juures. Viimasel ajal on leitud, et inimesele on mürgine isegi nanoosake, mis on väga väike. 

MÕJU TERVISELE

Elavhõbeda (Hg) mürgisus oleneb sellest, millisel kujul temaga kokku puututakse. Elavhõbe võib olla metalliline või orgaaniline. Metalliline elavhõbe ei ole sisse söömisel nii mürgine kui orgaaniline elavhõbe. Allaneelamisel on metalliline Hg peaaegu ohutu, sest soolestikust see praktiliselt ei imendu. Allikad kinnitavad, et Hg orgaanilised ühendid on palju mürgisemad kui metalliline Hg ja anorgaanilised ühendid. Näiteks dimetüülelavhõbe (CH3)2Hg (orgaaniline ühend) on umbes miljon korda mürgisem kui HgCl2 (anorgaaniline ühend).

Allikas - Biometallid ja mürkmetallid / Hergi Karik. Tallinn : Koolibri, 2001, 64 lk.

Orgaanilised elavhõbeda ühendid kahjustavad kesknärvisüsteemi. Tekib ajuturse, hallaine destruktsioon, gliiakoe teke ja ajuatroofia. Aeglaselt süveneb emotsionaalne labiilsus, unehäired, töövõime langus. Täheldatakse ärrituvust ja neuroosi. Tekib hirmusündroom ja paranoia. Tuim peavalu, mälu nõrgenemine ja käte treemor. Suurenenud süljeeritus, gingiviit, igemete veritsemine, dermatograafia ja kõnehäired. Näonärvi kahjustused, nägemisvälja vähenemine, silmaläätse tuhmumine. Nefrootiline sündroom.

Allikad toovad välja, et metüülelavhõbe on üks mürgiseim aine inimesele, mis kahjustab närvisüsteemi, eelkõige suuraju koort, mille rakkudes pärsitakse valgusüntees, tagajärjeks rakkude hukkumine ja närvikoe kärbumine. 
Esinevad mittespetsiifilised kesknärvisüsteemi sümptomid: paresteesia, tuimus ja kirvendustunne suu ümbruses, huultes, jäsemetes (eriti sõrmedes ja varvastes), ataksia, komistav kõnnak, neelamis- ja artikulatsiooniraskused, neurasteenia, üldine nõrkus, väsimus, kontsentreerumisraskused, nägemis- ja kuulmiskaotus, treemor, kooma ning lõpuks surm.

Keemilised ohutegurid töökeskkonnas / Tartu Ülikool, Tartu : Elmatar, 2002, 63 lk.

Methylmercury Exposure and Health Effects

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3514465/

Etüülelavhõbeda mõju kohta tervisele on vähe materjali. 

Vaktsiinides on orgaaniline elavhõbe etüülelavhõbedana, mille toimet kirjanduse ja materjalide uurimisel eriti ei leia. See paneb arvama, et tegu on uue ainega ning etüülelavhõbeda toimet ei tunta nii hästi. 

THIMEROSAL

2000-date alguses hakati avaldama erinevaid teadustöid Thimerosali kohta, milles demonstreeriti selle aine kahjulikku mõju lastele. Nende teadusuuringute tulemusel võeti lastevaktsiinidest elavhõbe välja.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11180274 (2001)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12671140 (2002)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14632125 (2003)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15501610 (2004)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1280342/ (2005)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26774584 (2016)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27511942 (2016)

jne

 

Eesti vaktsineerimiskavas oli veel 2017 aasta lõpuni elavhõbedajäägid hepB vaktsiinis Engerix B.  2018 algusest asendati see kuuikvaktsiiniga Infanrix Hexa, milles on jälle väga suur hulk alumiiniumi, mille kahjustav toime on samalaadne elavhõbeda toimele.

Ettevaatlik tuleb olla gripivaktsiinidega, sest on veel terve hulk gripivaktsiine, mis sisaldavad suures koguses elavhõbedat Thimerosali koostises.

Kanada infoleht patsiendile, kes on Thimerosali suhtes osutunud allergiliseks, avaldab terve hulga nimetusi, millega seda ainet veel kutsutakse. Näiteks võib Thimerosal peituda järgmiste nimetuste taga: Elcide, Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt, Mercurothiolate, Merfamin, Merseptyl, Merthiolate, Mertorgan, Merzonin, Merzonin sodium, Nosemack, SET, Sodium ethylmercuric  thiosalicylate, Thiomersalate. Ülejäänud nimetusi vaata infolehelt

Ära kunagi tee samaaegselt vaktsiine kui ühes on alumiinium hüdroksiid ja teises thimerosal! Alumiinium võimendab elavhõbeda toksilist mõju ning tekib plahvatuslik organismi lammutav reaktsioon. 

 

Vaata lõiku filmist Trace Amounts elavhõbeda ja alumiiniumi koostoimest:

Elavhõbe on mürgine ka väga väikestes kogustes (sh nanoosake)!

Sissesüstitava ohtutuskoguse kohta info puudub!

 

Ohutusuuringud

Toxnet ohtusraport Thiomersali kohta sisaldab kokkuvõtteid mitmetest uurimustöödest, mis kinnitavad Thiomersali kahjulikku ja mürgist mõju inimesele nii nahale ja silma sattudes, kui sissesööduna ja sissesüstituna. Ohutusraport annab ohutuskogused sissesöömisel ja nahale sattudes, kuid ei nimeta ohutuskogust sissesüstimisel. Tõenäoliselt seetõttu, et elavhõbeda ohtutut kogust sissesüstimisel pole olemas, sest iga kogus kahjustab.

https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+hsdb:@term+@rn+54-64-8

Ohutusuuringud, millele arstid ja valitsus toetuvad, lähtuvad metüülelavhõbeda suukaudsetest kogustest.

Tegelikult on vaktsiinides etüülelavhõbe ja mis on sissesüstitavas vormis, mitte suukaudne. On selge, et neid ohutusuuringuid EI SAA aluseks võtta elavhõbeda ohutuse tõendamisel, sest uuritud on teist elavhõbeda ühendit hoopis teise manustamisviisiga.

Ahvidega katseid tegev teadlane Tom Burbacher, Ph.D, süstis ühele ahvide grupile etüülelavhõbedat (seda, mis on vaktsiinides) ja teisele grupile söötis metüülelavhõbedat (see, mille alusel ohutust tõendatakse), et paremini mõista nende ainete ja manustamisviiside erinevust.

 

Selgus, et vaktsiinides olev sissesüstitav etüülelavhõbe muutub inorgaaniliseks ja lukustub ajus palju kiiremini kui sissesöödav metüülelavhõbe. Seega ei ole mingit alust väidetel nagu oleks vaktsiinidesse lisatav etüülelavhõbe ohutum sissesöödavast metüülelavhõbedast.

Vt. uuringut siit: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1280342/

Vaata väikest klippi selle kohta:

Ohutusuuringud, millele arstid ja valitsus toetuvad, on tehtud hoopis teise elavhõbeda ühendiga

ja hoopis teise manustamisviisiga.

TEADUSUURING: 1%-line Thimerosal tapab 100%.

Vaata väikest klippi selle kohta:

Loeng

2017 aastal toimunud pressikonverents USA-s elavhõbeda mürgisusest ja vaktsiinide ohutusest.

Robert F. Kennedy, Jr. räägib elavhõbedat puuduvatest ohutusuuringutest ja ravimifirmade ebaeetilisest lobitööst.

Del Bigtree kritiseerib ajakirjanikke korporartsioonide huvide kaitsmise pärast elanikkonna huvide kaitse asemel.

Inglise keeles, kestab 1 tund 

bottom of page