top of page

Mida arstid arvavad?

EESTIS 2016 aasta kevadel oli vaid veerand kõikidest tervishoiutöötajatest  end gripi vastu vaktsineerinud ja seda vaatamata suurele gripivaktsiini propagandale. Andmed edastati 21 394 tervishoiutöötaja kohta ning andmeid kogus Terviseamet.  

Gripivastase vaktsineerimisega hõlmatus kõikide tervishoiutöötajate seas oli 25,7% , neist haiglatöötajate seas 24,4 % ning perearstide keskuste töötajate seas 38,5 %.

Vt uuringu täpsemaid tulemusi SIIT

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/content-editor/Nakkushaigused/Statistika/gripp/Uuringud/tervishoiutootajate_holmatus_gripivastase_vaktsineerimisega_mai_2016.pdf

 

Vaktsineerituse protsent tervishoiutöötajate hulgas võib Eestis olla aga veelgi madalam, sest andmeid ei saatnud kõik tervishoiutöötajad. Võimalik, et andmed jätsid saatmata just need, kes polnud vaktsineeritud ja ei tahtnud seda tunnistada.

Sama järelduse, et ilmselt on hõlmatus veelgi madalam, saab teha ka Terviseameti andmetest gripivaktsiini saanute kohta, mille kohaselt oli 2016 aasta kõrgeima gripivaktsiini saanute arvuga aasta. Kõigil teistel aastatel oli vaktsiini saanute arv palju väiksem, mõnel aastal suisa mitu korda väiksem.

49719615_384152422159670_221374361171394

MUJAL MAAILMAS

Allolev tekst on tõlgitud Neil Z.Milleri 2016 a raamatust :

"Kriitilised vaktsiiniuuringud: 400 olulist teadusuuringut kokkuvõtvalt lastevanematele ja uurijatele"

lk 282 - 293

Paljud arstid ja õed ei vaktsineeri ennast ja oma lapsi

Vaatamata ametlikele soovitustele ei vaktsineeri paljud pediaatrid ja perearstid oma lapsi. Mõned jätavad vahele MMR-, B-hepatiidi, Hib-, pneumokoki-, tuulerõugete, rotaviiruse ja/või gripiviiruse vaktsiinid, teised aga lükkavad MMR-i või lastehalvatuse vaktsiini edasi tulevikku, kui laps on vanem. Ühes uuringus tunnistas 10% perearstidest ja 21% pediaatritest, et nad ei kavatse oma laste vaktsineerimise osas CDC soovitusi järgida. Kolm kõige levinumat põhjust, miks arstid ei tee oma lastele vaktsiine, on mure vaktsiinide ohutuse pärast, et lapse immuunsüsteem pole veel valmis neid vastu võtma ja liiga mitme vaktsiini korraga manustamine.

 

Arvukad uuringud kinnitavad, et tervishoiutöötajad üle kogu maailma vaktsineerivad end väga vähe. Näiteks kolm kuud pärast seda, kui neil soovitati end läkaköha vastu vaktsineerida, tegi seda ainult 2% Iisraeli õdedest. Inglismaal keeldub vaktsiinidest 70% perearstidest ja 89% õdedest. Hiinas on gripivaktsiin kuulutatud teisejärguliseks vaktsiiniks, kõigest 21% Hiina õdedest ja 13% arstidest on gripi vastu vaktsineeritud.

 

Saksamaal on enam kui kahe aastakümne jooksul soovitatud tervishoiutöötajatel end gripi vastu vaktsineerida, kuid ainult 39% arstidest ja 17% õdedest saab hooajalist gripivaktsiini. Pärast seda, kui tervishoiuasutused lõpetasid Brasiilias kampaania, mis julgustas tervishoiutöötajaid end gripi vastu vaktsineerima, sai kõigest 13% neist gripivaktsiini.

 

Peamine põhjus, miks tervishoiutöötajad gripivaktsiinidest keelduvad: a) kardetakse kõrvalmõjusid; b) neil on tekkinud pärast eelmisi vaktsineerimisi tõsised vastureaktsioonid; c) arvatakse, et vaktsiinid põhjustavad haigust, mille vastu nad peaksid kaitsma; d) kaheldakse selle tõhususes. Paljud õed usuvad ka seda, et lapsevanematel on õigus otsustada, kas oma lapsi vaktsineerida või mitte. Nad nõuavad sama õigust ka iseendale.

 

Paljud pediaatrid oma lapsi ei vaktsineeri

„10% pediaatreid ja 21% pediaatria spetsialiste väidavad, et nad ei järgiks oma laste puhul CDC soovitusi. Vaatamata oma haridusele väljendavad arstid selles uuringus muret vaktsiinide ohutuse osas.”

 

Martin M, Badalya V. "Vaccination practices among physicians among physicians and their children". OJPed 2012 Sep; 2(3): 228-35.

 

 • Teadlased küsitlesid 582 pediaatrit, et teha kindlaks, kas nad järgisid CDC soovitusi omaenda laste vaktsineerimisel ja kas nad plaanivad oma lapsi vaktsineerida.
   

 • 5% pediaatritest ja 8% pediaatria valdkonnas töötavatest spetsialistidest (neonatoloogid, pediaatria kardioloogid) ei järgi CDC vaktsineerimissoovitusi.
   

 • 10% üldpediaatritest ja 21% selles valdkonnas töötavatest eriarstidest plaanisid vähemalt ühest vaktsiinist oma tulevastel lastel keelduda.
   

 • Vaatamata leetrite kasvavale levikule plaanis 5% üldpediaatritest ja 19% selles valdkonnas töötavatest eriarstidest MMR-iga oodata, kuni nende lapsed on 18 kuud vanad.
   

 • Märkimisväärne arv pediaatria eriarste plaanis ka keelduda rotaviiruse (12%), meningokoki (9%) ja A-hepatiidi (6%) vaktsiinidest oma tulevastel lastel.
   

 • Kõige levinum põhjus, miks pediaatrid on juba vähemalt ühe vaktsiini ära jätnud oma lastel või plaanivad seda oma tulevastel lastel vältida, on mure vaktsiinide ohutuse pärast ja liiga mitme vaktsiini korraga süstimine.
   

Paljud pediaatrid ei vaktsineeri oma lapsi ametlike soovituste järgi

„Märkimisväärselt suur osa pediaatrias mitte töötavaid arste ei järgi või ei plaani järgida oma lastel praeguseid immuniseerimissoovitusi. Vaatamata nende teaduslikust taustast, haridusest ja treenimisest väljendavad nad samu muresid nagu need, mis avalikkuses ringlevad.”
 

Posfay-Barbe KM, Heininger U, et al. "How do physicians immunize their own children? Differences among pediatricians and non-pediatricians." Pediatrics 2005 Nov; 116(5): e623-33.

 

 • Uurijad küsitlesid 915 Šveitsi pediaatrit ja arsti (üldarstid ja spetsialistid), et teada saada, kuidas nad on oma lapsi vaktsineerinud ja kas nad vaktsineeriks neid ka praegu.

 

 • 8% pediaatreid ei lasknud oma lastele manustada kõiki immuniseerimiskava vaktsiine ja 34% lükkasid oma laste vaktsineerimisaja edasi.

 

 • Paljud lastearstid ei vaktsineerinud oma lapsi B-hepatiidi (32%) või Hib-viiruse (29%) vastu. Kõigest 13% vaktsineerisid oma lapsi gripi vastu, 5% pneumokoki vastu ja 3% tuulerõugete vastu.

 

 • 14% mitte-pediaatritest arste ja 6% pediaatreid ei lubanud oma lastel saada esimest MMR-doosi enne 2. eluaastat ja 5% mitte pediaatreid ei lubanud oma lastele MMR-vaktsiini üheski vanuses teha.

 

 • 9% mitte-pediaatritest arste ja 3% pediaatreid ei lubanud oma lastele teha esimest doosi läkaköha vaktsiinist (DTP või DTaP) soovitatud vanuses (s.o 2–6 kuud).

 

 • Mõned arstid keeldusid oma laste vaktsineerimistst, kuna soovisid oma lastele infektsioonist tingitud, mitte vaktsiini esile kutsutud immuunsust. MMR-vaktsiinist loobuti põhjusel, et see arvati olevat kahjulikum kui haigus ise. Mõne vaktsiini manustamisega oodati, kuna oldi mures nende ohutuse ja immuunsüsteemi ülekurnamise pärast.

 

 

Paljud pediaatrid ja perearstid ei soovita lapsevanematel oma lastele kõiki immuniseerimiskava vaktsiine teha

„Leidsime, et arstid ei soovita lapsevanematele kõiki vaktsiine.”

 

Gust D Weber D, et al. "Physicians who do and do not recommend children get all vaccinations." J Health Commun 2008 Sep; 13(6): 573-82.

 

 • Uurijad küsitlesid 250 pediaatrit ja 484 perearsti, kes tegelesid vähemalt 5 pediaatria patsiendiga nädalas, et teha kindlaks, kas nad soovitavad lapsevanematel teha oma lastele kõiki saadaolevaid vaktsiine.
   

 • 11% pediaatritest ja perearstidest ei soovita lapsevanematel oma lastele kõiki vaktsiine teha.
   

 • Kui võrrelda seda statistikat arstidega, kes soovitavad kõiki vaktsiine, siis erinevalt pediaatritest olid perearstid märkimisväärselt tõenäolisemad kõiki vaktsiine lastele mitte soovitama (tõenäosus OR=2,9) ja väljendama muret laste vaktsiinide ohutuse pärast (OR=2,0).

 

Anastasi D, Di Giuseppe G, et al. "Paediatricians knowledge, attitude, and practices regarding immunizations for infants  in Italy." BMC Public Health 2009 Dec 14; 9: 463.

 

 • Uurijad küsitlesid 156 Itaalia pediaatrit, et välja selgitada nende teadmised, suhtumise ja käitumise seoses imikutele mõeldud vaktsiinidega.
   

 • Kõigest 10% pediaatritest suhtus imikutele soovitatavatesse vaktsiinidesse väga pooldavalt.
   

 • Kõigest 26% pediaatritest süstis soovitatud vaktsiine (sh leetrite, Hib ja läkaköha vaktsiini) oma patsientidele rutiinselt.

 

Pediaatrid ei vaktsineeri oma lapsi tuulerõugete vastu; arstid keelduvad gripivaktsiinist, läkaköha ja B-hepatiidi vaktsiinist

„Paljud arstid väljendasid muret selle üle, et tervetele lastele manustatakse rutiinselt tuulerõugete vaktsiini.”

 

Katz- Sidlow RJ, Sidlow R. "A look at the pediatrician as parent: experience  with  the  introduction  of  varicella  vaccine."  Clin Pediatr

 

 • Uurijad küsitlesid 764 New Yorgi pediaatrit, et teada saada, kas nende vaktsineerimisvalikud seoses oma laste ja tuulerõugete vastase vaktsineerimisega erinevad soovitustest, mida nad oma patsientidele annavad.
   

 • 15% pediaatritest ei soovitanud patsientidele rutiinselt tuulerõugete vaktsiini ja 12% ei vaktsineerinud oma lapsi tuulerõugete vastu.
   

Pulcini C, Massin S, et al. "Factors associated with vaccination for hepatitis B, pertussis, seasonal and pandemic influenza among French general practitioners: a 2010 survey". Vaccine 20l3 Aug; 31(37):3943-   49.

 

„Uurijad küsitlesid 1431 erapraksises töötavat Prantsusmaa perearsti, et teada saada, kas nad lasevad endale teha vabatahtlikke vaktsiine.”

 

 • 23% Prantsusmaa perearstidest ei saanud hooajalist gripivaktsiini, 27% ei saanud B-hepatiidi vaktsiini ja 36% polnud läkaköha vastu vaktsineeritud.

 

 

Paljud Euroopa arstid arvavad, et leetrid on süütu haigus ega soovita kohustuslikke MMR-vaktsiine

„Paljud perearstid jagasid levinud eksiarvamust, et leetrid on tõsine haigus, kuigi pooled neist olid leetreid ise põdenud.

 

Pulcini C, Massin S, et al. "Knowledge, attitudes, beliefs and practices of general practitioners towards measles and MMR vaccination in south­ eastern France in 2012." Clin Microbiol Infect 2014 Jan; 20(1): 38-43.

 

 • Uurijad küsitlesid 329 perearsti Kagu-Prantsusmaal, et teada saada, kuidas nad suhtuvad leetritesse ja MMR-vaktsiini.
   

 • 80% arstidest teatas, et enamik lapsevanemaid ja patsiente peab leetreid kergeks haiguseks.
   

 • 33% arstidest ei arvanud, et MMR-vaktsiin peaks olema alla kaheaastastele lastele kohustuslik.
   

 • 13% perearstidest arvab, et leetrid on ohutu haigus ja 12% pole veendunud, et teine doos MMR-i on kasulik.
   

 • Uuringust jäid välja arstid, kes praktiseerivad alternatiivmeditsiini.

 

Simone B, Carrillo-Santisteve P, Lopalco PL. "Healthcare workers' role in keeping MMR vaccination uptake high in Europe: a review of evidence." Euro Surveill 2012 Jun 28; 17(26). pii: 20206.

 

Uurijad vaatasid 28 Euroopa uuringut, et välja selgitada tervishoiuprofessionaalide teadmised, suhtumine ja praktika leetrite/MMR-vaktsiini osas ja nende mõju lapsevanemate vaktsineerimisotsusele.

 

 • Paljud Euroopa arstid ei soovita lastele MMR-vaktsiini.

 

Iisraeli õed keelduvad läkaköha- ja gripivaktsiinidest

 

„Meie uuringus väljendasid õed negatiivseid tundeid vaktsiinide suhtes. Need tunded hõlmavad viha autoriteetide vastu, viha iseseisvuse kaotuse vastu, hirmu uute vaktsiinide ees (katsejäneseks olemine), hirmu kõrvalmõjude ees ja palju muud. See on eriti märkimisväärne, kuna nende igapäevane rutiinne töö hõlmab imikute vaktsineerimist sellesama läkaköha vaktsiinga.”

 

Baron-Epel O, Bord S, et al. "What lies behind the low rates of vaccinations among nurses who treat infants?" Vaccine 2012 May 2; 30(21): 3151-54

 • Mitu uuringut kinnitavad, et tervishoiutöötajatel on üle kogu maailma väga madal vaktsineerituse tase.

 

 • Pärast seda, kui Iisraeli medõdedele käidi kolm kuud peale, et nad vaktsineeriksid end läkaköha vastu, nõustus vaktsineerimisega kõigest 2%.

 

 • Selle uuringu eesmärk oli välja selgitada, miks õed ei vaktsineeri end läkaköha vastu, kuigi nad vaktsineerivad selle vastu imikuid iga päev.
   

 • Enamik õdesid ei usalda tervishoiuorganeid ja on tugevalt selle vastu, et neile surutakse vaktsineerimist peale.

 

 • Õed olid veendunud kõrvalmõjude osas ja uskusid, et haiguse saamise risk pole väärt vastureaktsioonidega riskimisega. Nad arvasid seda nii läkaköha- kui gripivaktsiinide kohta.

 

 • Õed usuvad ka seda, et lapsevanematel on õigus otsustada, kas oma lapsi vaktsineerida või mitte . Nad nõuavad sama õigust ka endale.
   

 • Selle uuringu autorid usuvad, et tervishoiuorganid peavad veenma õdesid, kui ebaeetiline on vaktsiinidest keelduda ja neile tuleb teadustada, et nemad ise on vaktsineerimata jätmisel „haiguse edasikandjad”.

 

 

Itaalia ja Inglismaa arstid ja õed keelduvad gripisüstidest

 

„Vaatamata peaaegu kümme aastat kestnud pingutustele on vaktsineeritute määr meie haiglas endiselt ebapiisav, eelmisel gripihooajal (2013/14) oli vaktsineeritud 30% arstidest, 11% õdedest ja 9% ülejäänud kliiniku personalist.”

 

Alicino C, Iudici R, et al. "Influenza vaccination among healthcare workers in Italy: the experience of a large tertiary acute-care teaching hospital." Hum Vaccin Immunother 2015 Jan; 11(1): 95-100.

 

 • Itaalia tervishoiutöötajad keelduvad hooajalisest gripivaktsiinist vaatamata sellele, et neile surutakse peale mitmeaastast ja mitmeosalist  sekkumisprogrammi, mis on loodud vaktsineerimismäärade tõstmiseks.

 

Head S, Atkin S, et al. "Vaccinating health care workers during an influenza pandemic." Occup Med (Lond) 2012 Dec; 62 (8): 651-54 

 

„2009. aasta pandeemia ajal keeldusid tervishoiutöötajad H1N1 vaktsiinist, kuna kaheldi selle kliinilises tõhususes, kardeti kõrvalmõjusid ja arvati, et H1N1 infektsioon pole üldiselt tõsine.”

 

 • Uurijad küsitlesid Londoni tervishoiutöötajaid aastatel 2009–10 levinud H1N1 gripipandeemia ajal, et teada saada, miks nii paljud vaktsiinist keeldusid.

 • 41% tervishoiutöötajatest keeldus H1N1 gripivaktsiinist ja 57% keeldus hooajalisest gripivaktsiinist.

 

 

Arstid ja õed Hiinas ja Hispaanias keelduvad gripivaktsiinidest

 

„Iga-aastane gripivaktsiin on mitmes riigis tervishoiutöötajatele soovituslik. Ent vaktsineerituse tase on tavaliselt madal.”

 

Seale H, Wang Q, et al. "Influenza vaccination amongst hospital health care workers in Beijing." Occup Med (Land) 20 IO Aug; 60(5): 335-39.

 

 • Pekingis on gripivaktsiin nn teisejärguline vaktsiin. Ainult 21% õdedest ja 13% arstidest olid gripi vastu vaktsineeritud. 40% tervishoiutöötajatest nõustus, et „gripivaktsiinid põhjustavad osadel inimestel grippi”.

Virseda S, Restrepo MA, et al. Seasonal and Pandemic A (H1N1) 2009 influenza vaccination coverage and attitudes among healthcare workers in a Spanish University Hospital. Vaccine 2010 Jul 5; 28(30): 4751-57.

 

„Gripivastase vaktsineerimise tase tervishoiutöötajate seas on endiselt teiste prioriteetsete gruppidega võrreldes madalaim.”

 

 • 2009. aasta gripihooajal keeldusid enam kui pooled Hispaania haigla tervishoiutöötajad hooajalisest gripivaktsiinist ja ainult 16,5% sai H1N1 pandeemia vaktsiini.

 

 • Tervishoiutöötajad, kes pandeemia vaktsiinist keeldusid, kahtlesid vaktsiini tõhususes ja väljendasid hirmu vastureaktsioonide ees.

   

Saksamaa ning USA arstid ja õed keelduvad gripivaktsiinidest

„Gripi vastu vaktsineeritud meditsiinipersonali hulk on madal.”

 

Wicker S, Rabenau HF, et al. "Influenza vaccination compliance among health care workers in a German university hospital." Infection 2009 Jun; 37(3): 197-202.

 

 • Enam kui kahe aastakümne jooksul on Saksamaa juhised soovitanud tervishoiutöötajatel end hooajalise gripivaktsiiniga vaktsineerida, ent vaktsineerituse tase on arstide ja õdede seas endiselt madal.

 

 • Kõigest 39% arstidest ja 17% õdedest saavad hooajalist gripivaktsiini.
   

 • Peamine põhjus, miks tervishoiutöötajad soovituslikest gripivaktsiinidest loobuvad, on hirm kõrvalmõjude ees, arvamus, et vaktsiin põhjustab haigust ja vähene usk nende tõhususse.
   

Clark SJ, Cowan AE, Wortley PM. "Influenza vaccination attitudes and practices among US registered nurses." Am J Infect Control 2009 Sep; 37(7): 551-56.
 

„Mure vastureaktsioonide ja vaktsiini tõhususe osas on jätkuvalt need kaks barjääri, mis registreeritud õdede gripi  vastu vaktsineerimist takistavad.”
 

 • 1017 USA-s registreeritud õde paljastas, et 41% neist ei saanud eelmisel gripihooajal gripivaktsiini.
   

 • Kõige sagedasem põhjus, miks gripivaktsiinist loobuti, oli hirm vastureaktsioonide ees.

   

Kanadas ja Brasiilias keelduvad arstid ja õed gripivaktsiinidest

 

„Gripivastane vaktsineerituse tase tervishoiutöötajate seas on madal.”

 

Norton SP, Scheifele DW, et al. "Influenza vaccination in paediatric nurses: cross-sectional study of coverage, refusal, and factors in acceptance."  Vaccine 2008 Jun 2; 26(23): 2942-48.

 

 • Paljud Kanada õed, kes gripivaktsiinist keeldusid, tegid seda põhjusel, et see ei paku nende arvates isiklikku kasu.

 

Takayanagi IJ, Cardoso MR, et al. "Attitudes of health care workers to influenza vaccination: why are they not vaccinated?" AmJ Infect Control 2007 Feb; 35 (1): 56-61.

 

"Gripivaktsiini manustamine tervishoiutöötajatele on olnud kogu ajaloo vältel madal.”

 

 • Brasiilia tervishoiuorganid algatasid kampaania, mis julgustab tervishoiutöötajaid vaktsineerima end gripi vastu, tõstes vaktsineerituse määra 34%-ni.

 

 • Kui autoriteedid sekkumise lõpetasid ja kampaania peatasid, langes vaktsineerituse tase järgmisel aastal 20%-ni ja sellele järgneval aastal kõigest 13%-ni.

 

 • Üks peamistest põhjustest, miks gripisüstist loobuti, oli a) tõsiste kõrvalmõjude risk, b) neil oli tekkinud pärast eelmisi vaktsineerimisi tõsine vastureaktsioon ja c) nad pidasid vaktsiini ebatõhusaks või ebavajalikuks.

   

Paljude riikide arstid ja õed keelduvad gripivaktsiinidest
 

„Paljud rahvusvahelised vaktsineerimisprogrammid julgustavad tervishoiutöötajaid end vaktsineerima, kuid need on kohanud üllatavalt suurt vastupanu.”
 

Hofmann F, Ferracin C, et al. "Influenza vaccination of healthcare workers: a literature review of  attitudes  and beliefs."  Infection2006 Jun; 34(3): 142-47.
 

 • Peamiselt keelduvad tervishoiutöötajad gripivaktsiinist, kuna kardavad kõrvalmõjusid ning kahtlevad vaktsiini tõhususes.

 

Landelle C, Vanhems P, et al. "Influenza vaccination coverage among patients and healthcare workers in a university hospital during the 2006-2007 influenza season." Vaccine 2012 Dec 17; 31(1): 23-26.

 

„Vaatamata aastaid kestnud pingutusele tõsta vaktsineerimismäära populatsioonides, kus gripivaktsiin on soovitatav, jääb immuniseerimise tase patsientide ja tervishoiutöötajate seas endiselt madalaks.”

 

Hollmeyer HG, Hayden F, et al. "Influenza vaccination of healthcare workers in hospitals - a review of studies on attitudes and predictors." Vaccine 2009 Jun 19; 27(30): 3935-44.

 

„Meie leiud näitavad, et kui tervishoiutöötajad end gripi vastu vaktsineerivad, teevad nad seda peamiselt ainult enda isikliku kasu huvides, mitte oma patsientidele mõeldes.”

 

 • Vaatamata paljudes riikides kehtivatele soovitustele, mille kohaselt peaksid tervishoiutöötajad end patsientide kaitsmiseks gripi vastu vaktsineerima, on gripivastane vaktsineerimisega hõlmatus tervishoiutöötajate seas endiselt universaalselt madal.

bottom of page