top of page

Cetyltrimethylammonium Bromide

Cetyltrimethylammonium Bromide (CTMB) on positiivse elektrilaenguga ioonidega pindaktiivne aine. Teda kasutatakse mitmeks asjaks, sh puhverlahusena DNA eraldamiseks. Aine ohutus infolehelt leiame järgnevad faktid: 

 

CTMB on määratletud kui "tervistkahjustav":

 • on nahka ärritav

 • tõsine silma ärritaja

 • ohlik sissehingamisel 

 • võib tekitada hingamisteede ärritust

 • kahjustav allaneelamisel

 • ohtlik looduskeskkonnale

 • väga mürgine vees elavatele organismidele koos pikaajaliste mõjudega

 • plahvatusohlik

 

Peaaegu kõikidel juhtudel ja igasugusel viisil kokkupuutel CTBM-ga soovitatakse otsida arstiabi. Selgitatakse, et CTMB ei tohi kunagi kokku puutuda ühtegi inimese kehaosaga.  Ohutusleht annab hulga ettevaatusabinõusid ja vahendeid, mida kasutada või seljas kanda CTMB käsitlemiseks. 

Peatükis 8 soovitatakse järgmist:

 • Hoia eemale toiduainetest, jookidest ja loomasöödast 

 • Koheselt eemalda määrdunud riided

 • Pese hoolikalt käed enne tööpause ja töö lõpetamisel

 • Hoia sattumast silma ja nahale

Üldise informatsioonina selgitatakse, et mürgistuse sümptomid võivad ilmneda isegi mitmeid tunde hiljem ja patsienti tuleb jälgida 48 tundi pärast kokkupuudet CTBM-ga. 

CTBM-d sisaldavad järgmised vaktsiinid:

- gripivaktsiin Flucelvax

- gripivaktsiin Fluad

- inaktiveeritud tüüfuse vaktsiin Typhim Vi

CTMB kogust ei ole märgitud ühelegi infolehele.

CTMB ei tohi kunagi kokku puutuda ühegi inimese kehaosaga!

 

Sissesüstitava ohutuskoguse kohta informatsioon puudub !

bottom of page