top of page

RV - Rotaviirus

Mis haigus on rotaviirus ?

Rotaviirusenteriit on viiruslik soolenakkus, mis põhjustab peensoole põletikku (enteriiti) ja mis avaldub kõhulahtisuseoksendamise ja palavikuna. Haigustekitajaks on rotaviirus. Rotaviirus kuulub reoviiruste perekonda, see avastati 1974. aastal. Rotaviirused võivad põhjustada nii inimeste kui ka loomade haigestumist.  Rotaviirusnakkust diagnoositakse antigeeni määramisega roojaproovis. 

 

Haigus esineb eelkõige väikelastel. Pea iga 5-aastane laps on vähemalt korra elus selle viiruse all kannatanud. Haigestumise kõrgpunktiks loetakse vanust 6 kuud kuni 3 eluaastat.

 

SÜMPTOMID

Haigus algab palaviku, oksendamise ja järgneva „plahvatusliku” vesise kõhulahtisusega. Raskematel juhtudel kujuneb kiiresti organismi vedelikuvaegus ja mineraalainete kiire kadu. Vedeliku ja mineraalainete kiire kadu on ohtlik just lapse organismile, sest lapsed on veetustumise suhtes tundlikumad kui täiskasvanud. Õigeaegse arstiabi saamisel ei ole haigus eluohtlik. Sümptomid ilmuvad 2–3 ööpäeva pärast nakatumist ja kestavad 3-9 päeva. Rotaviirusnakkuse peiteperiood on 24-48 tundi.

 

Rotaviirusnakkus levib peamiselt laste seas, kuid peredes võib tabada ka täiskasvanuid. Korduvad nakatumised säilitavad immuunsust rotaviiruse suhtes, seetõttu esineb täiskasvanutel harva kliiniliste tunnustega gastroenteriiti. Vanemas eas immuunsus rotaviiruse suhtes nõrgeneb. Immuunpuudulikkuse puhul võib esineda krooniline rotaviirusnakkus. 

 

NAKATUMINE
Rotaviirus on väga nakkav. Nakkusallikaks on haigestunud inimene ning haigus levib haige väljaheidetega saastunud käte vahendusel. Selline väljaheide võib olla nakkav kuni 2 nädalat. Rotaviirused võivad levida ka veega ning toiduga. Rotaviirus on sageli ka haiglanakkuse tekitajaks, samuti soolenakkuse puhangute põhjustajaks hooldekodudes jt kollektiivides. 

Viiruse eritamine väljaheitega algab enne sümptomite ilmumist ja kestab 10 – 21 päeva alates haiguse algusest. Viirusega saastunud esemed võivad olla nakkusohtlikud mitu päeva. 

ENNETAMINE
Kõige lihtsam soolenakkuste ennetamismeetod on käte pesemine. Nakatumise vältimiseks tuleb toidu valmistamisel ja söömisel kinni pidada puhtusenõuetest, kuumtöötlemist vajavaid toite tuleb küllaldaselt kuumutada ja kui tegemist on näiteks maal salvkaevu veega, siis tuleb seda keeta. Kuna rotaviirusnakkus levib peamiselt elukondlikult, siis ei tohiks unustada peamiseid hügieeninõudeid. Väikelapsi on võimalik vaktsineerida rotaviirusenteriidi vastu. Eesti ravimiregistrisse on kantud kaks rotaviirusnakkuse vastast vaktsiini. 

ESINEMISSAGEDUS

Haiguse esinemine on sageli sesoonne, domineerides talvel ja kevadel

Rotaviirusnakkus on maailmas kõige sagedamini esinev lapseea soolenakkus. Haigestumine on suurim 6-36 kuu vanuses. 

Allikas: www.kliinik.ee

Rotaviiruse ehk rahvakeeli "kõhugripi" sümptomiteks on  kõhulahtisus, oksendamine ja palavik. 

Enamasti saab hakkama koduse raviga

Kõhulahtisusest võib tekkida veetustumine ja demineraliseerumine, mis vajab haiglas tilgutit

Tõhusus

Eestis võeti rotaviiruse vaktsiin riiklikusse imuniseerimiskavva alates 1.07.2014. Lapsi vaktsineeritakse 2 kuu vanuselt.  Vaktsiini nimi on ROTARIX ja seda manustatakse suukaudselt. Tegemist on elusvaktsiiniga.

Rotarixi üks 1,5 ml annusega tuub maksab 66,21 EUR, millelt saadav tulu läheb ravimifirmale GlaxoSmithKline. Vaktsiinide eest tasub Eesti maksumaksja.

 

Rotaviirusenteriidi esinemisjuhud Eestis:

Allikas: Tervisestatistika andmebaas

Pärast vaktsineerima hakkamist 2014 aastal on rotaviirusenteriit väikelaste hulgas küll vähenenud, kuid pole sugugi kadunud.

 

Võrreldes eelnevate aastatega saab öelda, et rotaviirusenteriidi haigusjuhud esimesel eluaastal on vähenenud 82%.   Seda, kas vaktsiin aitab haigestumist ära hoida ka järgnevatel aastatel on raske öelda, sest kõik vaktsineeritud lapsed pole veel nii vanaks saanud.

TEADUSTÖÖ: 2010 aastal tehtud teadusuuring Rotarixi tõhususe kohta on ligilähedane Eesti praktikatle: Lastel vanuses 6-11 kuud on vaktsiini tõhusus 77%. Vaktsiini efektiivsus pärast 12 elukuud langeb oluliselt.

Effectiveness of Monovalent Rotavirus Vaccine (Rotarix) against Severe Diarrhea Caused by Serotypically Unrelated G2P[4] Strains in Brazil

https://academic.oup.com/jid/article/201/3/363/894862

Rotarixi Eestikeelne infoleht ja ravimifirma GSK enda infoleht selget informatsiooni tõhususe ja kaitse kestvuse kohta ei anna. Esitatud tabelid on mitteteadlastele täiesti arusaamatud ning kokkuvõtvad laused on nii üldised, et neist midagi välja lugeda on raske. Ainsa arusaadava lausega on kokku võetud andmed Ladina-Ameerika kohta, mis ütleb: "Viie efektiivsusuuringu koondanalüüs näitas, et vaktsiini efektiivsus esimesel eluaastal rotaviiruse G2P[4] genotüübi poolt põhjustatud raskekujulise gastroenteriidi suhtes oli 71,4%"

Enne Rotarixi lülitamist Eesti immuniseerimiskavva TÜ poolt tehtud tasuvusuuringus on võetud eelduseks, et vaktsiin annab kaitse "kerge ja mõõduka haigestumise korral 79% ja raskete haiglaravi vajavate haigusjuhtude ennetamisel 96%" . Kaitse pikkuse kohta ei anna ka see töö selget vastust.

TEADUSTÖÖ:

2019 aastal tehtud uus teadustöö Soomes nendib, et vaatamata suurele vaktsineerituse tasemele ringleb rotaviirus endiselt nii täiskasvanute kui laste hulgas.

Töö annab sellele ka seletuse: vaktsiinis olev genotüüp on asendunud uute genotüüpidega. Enne vaktsineerimist ringles genotüüp G1P[8], mis pärast vaktsineerima hakkamist kadus, kuid selle asemel hakkas ringlema genotüüp G9P[8] ja nüüd ringleb veel uuem genotüüp G12P[8]. Vana genotüüp G2P[4] on asendunud uutega isegi eakatel, kes vaktsiini pole saanud.

Continuing rotavirus circulation in children and adults despite high coverage rotavirus vaccination in Finland.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31580869?

Seega on Eestis varsti oodata uute rotaviiruse genotüüpide levikut ning praeguse vaktsiini efektiivsuse kadumist. Tegemist on laialt levinud nähtusega, mida nimetatakse patogeenide evolutsiooniks. Vaktsineerimine muudab ja arendab haigustekitajat ning vaktsiin on efektiivne vaid ajutiselt.

Vaktsiin annab kaitse esimesel eluaastal 71-82%

Pärast esimest eluaastat kaitse tõhusus langeb oluliselt

Vanad rotaviiruse genotüübid asenduvad uutega 

Kas imikute vaktsineerimine on vajalik?

Arvestades rotaviiruse poolt põhjustatud soolenakkuse suurt levikut Eestis ja et haigus ohustab lapsi just esimesel kolmel eluaastal, siis on imikute vaktsineerimise vajadus põhjendatud. 

Vaktsineerimise mõistlikkuse hindamisel saab määravaks nii probleemid patogeenide evolutsiooniga kui ohutus ja riski/kasu suhe. Kahjuks nende teemade uurimine annab vastuse, et vaktsineerimine rotaviiruse vastu ei ole õigustatud. 

Imikute vaktsineerimise vajadus on küll põhjendatud,

kuid kõiki aspekte kogumis hinnates ei ole vaktsineerimine mõistlik 

Ohutus

ROTARIX INFOLEHED:

Euroopa Ravimiameti eestikeelne infoleht 88 lk

Euroopa Ravimiameti ingliskeelne infoleht 84 lk

Austraalia ingliskeelne infoleht  3 lk

Kuna Rotarix vaktsiini manustatakse suukaudselt, siis langevad ära paljud mured ohutusega, mis on sissesüstitavatel vaktsiinidel. Suukaudsed ainete ohutuskogused on alati suuremad kui sissesüstitavatel ja see teeb suukaudsed vaktsiinid ohutumaks.

Rotarix vaktsiini ühe annuse koostises on:

Inimese rotaviiruse tüvi RIX4414 (elus, nõrgestatud) ja abiainetena - 9 mg sahharoos, 13,5 mg sorbitool, di-sodium adipate, Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), ja steriilne vesi

Sahharoosi ja sorbitooli kasutatakse toiduainetööstuses, di-sodium adipate on teatud sool ja DMEM on teatud rakukultuur. Kuna ainete kogus on väike ja ükski neist pole mürgine siis võib öelda, et vaktsiin on suukaudsel manustamisel on ohutu.  

Austraalia infolehel Rotarix kohta on aga üks märkus, mis silma jäi:

 "Selle produkti tootja lisab koostisse kokkupuute  veise rakkudest tuletatud materjalidega (bovine derived materials). Ei eksisteeri ühtegi tõendit ühegi veise spongiform entsefalopaatia (mis on surmav kariloomade närvisüsteemi haigus) juhtumi kohta selle produkti manustamise järgselt." 

Veise jt loomade rakke kasutatakse viiruste kasvatamiseks ning seetõttu võib nende jääke vaktsiinist leida. Oht esineb ainult siis kui kasutatud loom juhtub haige olema. Sellisel juhul on tegemist reostunud vaktsiiniga ning esineb oht, et koos vaktsiiniga saate mõne loomadel leviva haiguse.

Teadlane Judy Mikovitc, kes on vaktsiinide koostist oma laboratooriumides uurinud, kirjeldab oma raamatus Plague reostunud vaktsiinidest ja milliseid ebasoovitavaid viiruseid on ta vaktsiinide koostisest leidnud. 

Rotarix ja RotaTeq vaktsiinid on nakatunud seaviirusega

22.03.2010 peatati USA-s rotavaktsiiniga vaktsineerimine, sest FDA tunnistas, et GSK Rotarixi vaktsiinidest leidis sõltumatu labor viirustega nakatunud DNA-d (pressiteade see ja see). Leiti retroviiused Porcine Circovirus (seaviirus) PCV1 ja PCV2 , mis on seapõrsastele surmav viirus. Kontrollimisel selgus, et tegemist ei olnud vaid ühe reostunud partiiga vaid vaktsiin on algusest peale nakatunud alates ajast kui ta litsentsi sai.  Loe sellekohast artiklit.

Vaid 1,5 kuud hiljem 6.mail 2010 teatas FDA, et Rotarixi-ga lubatakse jälle vaktsineerida kuna seaviirus ei ohusta inimest. 6. mai teadet leida ei õnnestunud, et aru saada millele selline argument tugines. Ravimifirmadele seati soovituslik ehk juriidiliselt mittesiduv kohustus, et vaktsiinid peavad olema puhtad.

 

FDA lehelt leiame 14.05.2010 pressiteate mis ütleb, et peale arutelusid ja uuringute läbivaatamist jõuti järeldusele, et seaviirus ei ole ohtlik inimesele, kuid samal ajal soovitati arstidel kasutada Rotarixi asemel RotaTeq-i. Teates puuduvad igasugused viited uurimistöödele või muudele põhjendustele, mis seaviiruse ohutust inimesele kinnitaks.  Ehk et FDA lihtsalt teatas, et seaviirus on ohutu inimesele ja väidet  ei tõendanud. 

Pärast skandaali lisati USA Ravimiameti CDC vaktsiinide koostise tabelisse järgmine märge, mis on seal tänaseni: [Rotarix sisaldab Porcine circovirus tüüp 1 (PCV-1). Ei ole teada, et PCV-1 põhjustaks inimestel haigestumist. ]  Seega kasutatakse täiesti teadlikult seaviirusega nakatunud vaktsiini tänaseni ja väidetakse, et see on ohutu.

2013 aastal leiti seaviirus PCV2 ka RotaTeq vaktsiinist. Vt uurimistööd

 

Ohutuse küsimus taandub seega ainult sellele, et kas uskuda FDA väidet, et seaviirus ei tee inimesele midagi. Samal ajal ei  ole teemat piisavalt uuritud, et saaks 100%-lise kindlusega kindel olla, et seaviirus inimlast ei kahjusta. 

 

Ehk et enne rotavaktsiiniga vaktsineerimist tuleb sul endalt küsida, et kas sa tahad oma beebile teadlikult sisse sööta sigade haigust, mis halvab põrsad?

Otsisin teadustöid PCV1 ja 2 mõjust inimesele ja leidsin vaid mõned.

2004 aasta uuring näitas, et kuigi PCV2 annab inimrakuga kokkupuutel tsütopatogeenilise efekti, siis mõlemad seaviiruse tüved PCV 1 ja 2 inimese rakukultuurides ei paljune.

2011 aasta uuringus küsitleti lapsevanemaid ja lastearste, et mida nad arvavad seaviirusest rotavaktsiinis. Leiti, et lastearstid ei pea seda suureks probleemiks ja et lapsevanemad usaldavad lastearsti.

2015 uuringu abstraktist leiame väite: "Viimasel ajal on välja ilmunud tõendid, et circoviiruse-laadsed viirused omavad sidet komplekssete haigustega inimestel." Mida lause all täpselt mõeldakse ja millele tuginetakse, abstrakt ei selgita.

 

IMETAMISSPETSIALISTID: Pärast rotavaktsiini manustamist võivad beebil tekkida imemisraskused, mis viib rinnaga toitmise lõpetamiseni.

Kaks juhtivat imetamisspetsialisti Tallinnast ja Pärnust kinnitavad, et seoses rotavaktsiiniga tekivad paljudel imikutel ajutised imemisraskused ja vaktsineeritud imikutel esineb kordades rohkem rinna streiki (hülgavad emarinnapiima).

Paraku kinnitab seda väidet ka TAI statistika rinnaga toitmise kohta. Rotavaktsiin võeti immuniseerimiskavva alates 1.07.2014, kuid mida propageeriti tasulisena juba 2013 aastast, mil rinnapiimaga toitmine oluliselt langema hakkas. 

Tervise Arengu Instituudi kodulehel on üleval rinnapiimatoidul olevate 6-kuiste laste statistika 1998-2012  ja 2013-2016:

 2008 - 51,1%             2011 - 55,3%       2014 - 34,9%     

 2009 - 53,4%             2012 - 55,3%       2015 - 29.9%

 2010 - 54,8%            2013 - 44.7%        2016 - 26,4%

Vaktsiini koostises puuduvad otseselt mürgised ained

Suukaudne manustamisviis on süstimisest ohutum

 

Vaktsiin on reostunud seaviirusega PCV 1 ja 2, mis halvab seapõrsad

Vaktsineerimisjärgselt võivad tekkida imemisraskused, mis viib rinnaga toitmise lõpetamiseni

Kõrvalmõjud

Rotarix vaktsiini tegemise ajal peab laps olema terve. Vaktsiini mõlemad annused peavad olema antud kindlasti 24 nädalaks. Ravimifirma GSK infoleht hoiatab, et vaktsiini ei tohi anda vanematele kui 24 nädalat. 

 

Lastearst Dr.Paul Thomas selgitab ühes intervjuus, et rotavaktsiini ei tohi anda vanematele kui 24 elunädalat seepärast, et vaksiin teeb pärast seda vanust inimesed väga haigeks ja on neile ohtlik. Ehk, et kui meie võtaksime seda vaktsiini, siis jääksime väga haigeks.

Eestikeelselt infolehelt loeme:

"On teada, et pärast vaktsineerimist võib vaktsiiniviirus erituda väljaheitega. Eritumine on kõige suurem seitsmendal vaktsineerimisjärgsel päeval. Pärast esimese annuse manustamist leiti vaktsineeritud inimeste väljaheitest ELISA meetodil viiruse antigeene 50% ning pärast teise annuse 4 manustamist 4% juhtudest. Kui uuriti elus viiruse leidumist vaktsineeritud inimeste väljaheites, oli tulemuseks vaid 17%.

 

On täheldatud juhtumeid, kus vaktsiiniviirus on kandunud vaktsineeritud inimeselt üle seronegatiivsele kontaktsele ilma haigussümptomeid esile kutsumata. Rotarix’i peab ettevaatusega manustama inimestele, kellel on immuunpuudulikkusega lähikontaktsed, näiteks kasvajahaiged, immunosupressiivset ravi saavad inimesed või teistel põhjustel immuunkomprimeeritud isikud.

 

Hiljuti vaktsineeritud inimestega kokkupuutuvatel isikutel soovitatakse hoolikalt järgida isikliku hügieeni nõudeid (nt käte pesemine pärast mähkmevahetust). Võimalikku apnoe riski ja vajadust respiratoorse seire järele 48-72 tunni jooksul peab kaaluma manustades esmase immuniseerimise seeriat väga enneaegsetele imikutele (sünd ≤ 28. rasedusnädal) ja eriti neile, kellel on eelnevalt täheldatud respiratoorset ebaküpsust."

Seega muutub laps pärast vaktsineerimist nakkusohtlikuks ! 

Rotaviirusesse nakatumine vaktsineeritud lapsega kokkupuutel ja õdede-vendade nakatamine rotaviirusega leiab kinnitust mitmes urimistöös. Seega, kui peres on ka teisi lapsi, siis õe-venna vaktsineerimine seab nad nakkusohtu.

Vaktsiini kõrvalmõjusid uuriti enne vaktsiini turuletulekut vaid 8 päeva jooksul pärast vaktsineerimist. 

Kõrvalmõjud eestikeelselt infolehelt:

TURULETULEKU-JÄRGSED KÕRVALMÕJUD

 

Eestikeelne vaktsiini infoleht toob välja järgmist:

Invaginatsioon (mis on ühe sooleosa sopistumine teise sisse)

Mitmes riigis tehtud ohutuse jälgimisuuringute andmed näitavad, et rotaviiruse vaktsiinide kasutamisega on seotud soole invaginatsiooni riski suurenemine, peamiselt 7 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.

Ettevaatusabinõuna peavad tervishoiutöötajad jälgima kõiki sümptomeid, mis viitavad invaginatsioonile (äge kõhuvalu, püsiv oksendamine, verine väljaheide, kõhu puhitumine ja/või kõrge palavik), sest ohutuse jälgimisuuringute andmed näitavad invaginatsiooniriski suurenemist, enamasti 7 päeva jooksul pärast rotaviirusevastast vaktsineerimist (vt lõik 4.8). Lapsevanemaid/hooldajaid peab nõustama koheselt sellistest sümptomitest ette kandma oma tervishoiuteenuse osutajale.

Turuletuleku-järgsetest uuringutest on täpsemalt kirjutatud GSK inglisekeelses infolehes.

Selles Uus-Meremaa ametlikus infolehes on toodud vaktsiini seos veel järgmiste haigustega:

  • Kawasaki tõbi  ehk limaskesta-naha-lümfisõlme sündroom (mis on kogu keha veresoonte põletik)

  • Trombotsüpeenia  (mis on trombotsüütide (vereliistakute) arvu langus veres) 

  • Gastroenteriit (mis on limaskesta põletik suus, maos ja peensooles)

Laps muutub pärast vaktsineerimist nakkusohtlikuks

Laps võib vaktsiinist saada kõhulahtisuse, mis on sage kõrvalmõju 

Võimalikud on harvaesinevad ohtlikud kõrvalmõjud 

Pikaajalised mõjud

Nagu juba eelpool juttu oli, siis lubati vaktsiin turule pärast 8 päeva pikkust uuringut, ilma pikemaajaliste uuringuteta.

Rotavaktsiin teeb beebide kõhud nõrgaks ning rikub mikrofloora

Praktikute sõnul hakkavad lapsed just pärast rotavaktsiini saamist sagedasti põdema kõhulahtisusega kulgevaid haigusi ning neil esineb sagedasi seedeprobleeme. 

Rotaviiruse vaktsiin peaks kaitsma nö kõhugripi eest, mis kulgeb oksendamise, kõhulahtisuse ja palavikuga. Lastearst Dr. Paul Thomas arvates muudab vaktsineerimine rotaviiruse vastu laste seedeelundkonna nõrgaks. Tohtri sõnul põevad tema nimistus olevad vaktsineeritud lapsed rohkem haigusi, mis kulgevad oksendamise, kõhulahtisuse ja palavikuga kui need lapsed, keda ei ole vaktsineeritud. Vaata ekspertide arvamusi selle dokufilmi 59 minutist.

 

Sama tendentsi kinnitavad ka Eesti praktikud.

Kirjutab üks Eestis asuv lastehaigla töötaja ja kirjeldab rotaviiruse vaktsiini tüsistusi: 
"Hetkel on sees ports kahekuuseid + veel üks vanemateta kahekuune, kes on seal sünnist saati olnud. Sai mõni aeg tagasi rota vaktsiini ja jäi väga haigeks, kõht nii lahti, pm vesi ja jookseb koguaeg. Neil teistel kahekuustel, kel kõhud lahti ja seepärast haiglas. Nakkavad ka töötajaid. Üks arst oli öelnud, et see on rotavaktsiinist. Aga emadele seda ei öelda ja see teadmine jääbki osakonda."

Eriti ohtlik on rotavaktsiin nõrgestatud immuunsüsteemiga lastele

Ameerika Lastearstide Akadeemia (American Academy of Pediatrics) uuendatud juhend sätestab üheselt, et immuunpuudulikkusega lastel on risk tõsiseks ja pikaajaliseks gastroenteriidiks

ning seatakse hoiatus immuunprobleemidega laste vaktsineerimiseks rotaviiruse vastu. 

Rotaviiruse asemele tuleb mitmeid kordi hullem Noroviirus

Viirused arenevad ja muteeruvad ajas. Kui üks viirus hävitada, siis reeglina asub tühja kohta looduses täitma mõni teine muteerunud viiruse liik, mis võib olla oma eelkäijast palju nakkavam ja tõsisem. Viroloogias on see tuntud nähtus, mida nimetatakse viiruste evolutsiooniks ja mis on niivõrd tuntud fenomen, et sellest räägitakse juba 12.klassi bioloogia õpikus.

Sama nähtus on toimunud ka rotaviirusega. Kuna paljudes riikides võeti rotaviiruse vaktsiin immuniseerimiskavva märksa varem kui Eestis, siis on näha, et rotaviiruse koha on endale haaranud samalaadne kõhugripp, mida tekitab Noroviirus, kuid mis on oma omadustelt palju nakkavam ja sümptomite poolest tõsisem kui rotaviirus. 

Asi on USA-s läinud juba niivõrd hulluks, et haiguspuhangute ajal tuleb koole sulgeda.

 

USA ekspert Jennifer Margulis, Ph.D, räägib oma intervjuus, et rotavaktsiin on tõesti tõhus olnud ning rotaviirust esineb vähe. Juhtunud on aga see, et asemele on tekkinud uus viirus Noroviirus, mis on palju hullemate sümptomitega ja palju nakkavam kui rotaviirus. Noroviirus on niivõrd levinud, et koole tuleb haiguspuhangu ajaks sulgeda, sest lapsed ei suuda oksendamist ja kõhulahtisust kontrollida ning oksendavad koolide koridorides.

 

J.Margulis selgitab, et rotaviirust põdes iga laps korra oma esimesel viiel eluaastal ja haigus oli kergem kui praegune noroviirus. Enamasti sai hakkama koduse raviga ning tugevat vedelikupuudust sai haiglas lihtsalt kõrvaldada. Rotaviirus ei ole surmav haigus. Nüüd on rotavaktsiin tekitanud palju rohkem probleeme kui neid enne oli.  Ekspert arvab, et rotavaktsiin ei pea olema USA immuniseerimiskavas.

 

27. jaanuari 2017 FoxNews artiklis kirjeldatakse noroviiruse juhtumit: "Haigus niitis terve pere maha nagu doomino. Kõigepealt tuli 5 a tütar haigena koolist. Mõni tund hiljem jäi haigeks 8 a poeg, kes oksendas iga 20 minuti järel 6 tundi jutti. Järgmisena hakkas end haigena tundma pereema ning isa jäi haigeks 2 päeva pärast." 

Võrreldes noroviirusega on rotaviiruse sümpromid palju kergemad ning täiskasvanud sellesse reeglina ei haigestu. Noroviirus võtab maha aga terve perekonna ning süpmtomid on raskemad.

Rotavaktsiin teeb beebide kõhud nõrgaks ning rikub mikrofloora

Eriti ohtlik on rotavaktsiin nõrgestatud immuunsüsteemiga lastele

Vaktsiiniga hävitatud rotaviiruse koha võtab üle noroviirus, mis on palju nakkavam ja tõsisem kui rotaviirus.

Riski/kasu suhe

Asja uurides saime teada, et rotaviiruse vastu vaktsineerides loodame ära hoida oksendamise ja kõhulahtisusega kulgevat kõhugripi laadset haigust. 

Samal ajal on kõrvalmõjude hulgas sagedaseks kõrvalmõjuks just kõhulahtisus ja teised soolestikku mõjutavad haigused ning laps muutub nakkusohtlikuks. Kuivõrd vaktsiinil on siiski olemas ka tõsised kõrvalmõjud ning on võimalus, et vaktsiinis sisalduv seaviirus on siiski inimese tervist kahjustav, siis riski/kasu suhe näitab selgelt, et mittevaktsineerimine on mõistlikum.

Kui siia lisada asjaolu, et vaktsiin võib lapse seedeelundkonna nõrgaks teha, tal võivad tekkida imemisraskused, mis viivad rinnaga toitmise lõpetamiseni ja rotaviirus asendub ajas palju hullema noroviirusega, siis on pigem mõistlik lasta lapsel see rotaviiruse tekitatud kõhugripp läbi põdeda. 

Vaktsiin kaitseb vaid ühe aasta, kuid laps on haigusele vastuvõtlik kuni 5 eluaastani - seega lükkab vaktsiin rotaviirust lihtsalt aasta võrra edasi

Pikaajalised halvad mõjud viivad riski/kasu suhte miinusesse - kahjud on suuremad kui tõenäoliselt saadav kasu

Mõistlikum on lasta lapsel rotaviiruse põhjustatud kõhuhäda läbi põdeda

Risk ei vääri oodatavat kasu!

ARTIKLID

Beebi suri pärast rotavaktsiini. Vauva kuoli rotarokotteen jälkeen

https://www.facebook.com/notes/rokotusinfo/vauva-kuoli-rotarokotteen-j%C3%A4lkeen/10154385257949639

 

Soome kõrvalmõjude registris on 3 surmajuhtumit rotavaktsiini kohta. Haittarekisterissä kolme (3) kuolemantapausta rotavirusrokotteen kohdalla

https://www.facebook.com/Rokotusinfo/posts/10153482322289639

bottom of page