top of page

Hib - Haemofilus nakkus

Mis haigus on Hib nakkus ?
  • Haemophilus influenzae tüüp b on bakter, mis põhjustab rida erinevaid kergema ja raskema kuluga haigusseisundeid.

  • Levib piisknakkusena.

  • Kõige tõsisem nakkuse tagajärg on mädase meningiidi ehk ajukelmete põletiku teke. Lisaks võib H.influenzae tüüp b põhjustada veel kopsu-, südamepauna- ja liigeste põletikku. Nakkus kulgeb tavaliselt palju tõsisemalt vastsündinud laste puhul ning võib olla ka letaalne.

  • Haigust on võimalik ravida antibiootikumidega, ent raskema vormi (näiteks meningiit) ja noorema isiku korral (näiteks vastsündinu) võivad tekkida komplikatsioonid, nagu ajukahjustus.

  • Vaktsiin manustakse samaaegselt difteeria, läkaköha, polio-müeliidi ja teetanuse vastase vaktsiiniga.

Kas vaktsineerimine on vajalik?

Hib nakkuse vaktsiin katab vaid ühte tüve, milleks on tüvi B, hulgaliste Haemophilus influenzae nakkuse tüvede hulgas.

 

Hib vaktsiini kasutuselevõtt on tahtmatult muutnud haigustekitajat, milleks on nüüd tüvi F. Üldine rahvastik on seetõttu täna palju suuremas nakkusohus kui enne Hib vaktsiini kasutuselevõttu. Nende laste, kes ei ole F tüübi leviku ajastul vaktsineerinud end B tüübi vastu, diskrimineerimisel kollektiivist eemalejätmisega ei ole mingit teaduslikku alust.

 

Vt teadustööd Hib nakkuse tüve muutumise kohta.

Allolev tabel on pärit ülal mainitud teadusuuringust ja näitab nakkuse tüvede levikut. Punane osa näitab Hib nakkust, mille vastu vaktsineeritakse.

 

Tabelist saab selgeks, et peamiselt levivad hoopis teised tüved ning haiguse levik on oluliselt mitmekordistunud ja seda vaatamata vaktsineerimisele.  

Eestis võeti Haemophilus Influenza B tüübi vaktsiin kasutusele 2005 aasta algusest.

 

Tervise arengu instituudi tervisestatisika andmebaas näitab Haemophilus influenzae nakkuse leviku suurenemist Eestis kohe pärast vaktsineerima hakkamist.

 

Allpool toodud tabelis Eesti kohta ei ole näha milliste tüvedega on tegemist, kuid selgelt on eristatav, et alates 2005 aastast on Haemophiluse nakkuse levik hüppeliselt suurenenud ning liikunud ka nendesse vanusegruppidesse, kus seda varem polnud.  See on veelkordne näide viiruste evolutsioonist ja uute tüvede  prevaleerivamaks muutumisest pärast vaktsineerima hakkamist.

 

Haigestumised Haemophilus influenza nakkusesse Eestis aastatel 2000-2016:

Siin hakati vaktsineerima

Allikas: TAI Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas

Kuivõrd tabelis toodud andmed on piisavalt šokeerivad, siis kahtlejatele lisan otselingi tabelile TAI andmebaasis.

http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/sq/4cd16b45-29c3-4bb7-aee2-4f1bcab9f8b6

Haemophilus influenzae nakkuse B tüübi asemel levib F tüüp, mille jaoks vaktsiin ei ole mõeldud

Pärast vaktsineerima hakkamist on nakkuse levik hüppeliselt suurenenud ja liikunud ka nendesse vanuseguppidesse, kus seda varem polnud

Viiruse muteerumise peatamiseks on oluline vaktsineerimine lõpetada

Tõhusus ja ohutus

Hib vaktsiin suurendab riski haigestuda insuliinsõltuvasse diabeeti.

2002 aastal viidi läbi uurimustöö, mille tulemused viitavad põhjusliku seose olemasolule Hib vaktsiini ja insuliinsõltuva diabeedi vahelhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12482192

Vaata ka artiklit selle kohta. 

Samal ajal vaktsiini infolehtedelt me diabeeti kõrvalmõjude hulgast ei leia. 

See paneb esitama küsimust, et kuidas on lood Eesti laste diabeedinäitajatega ?

 

Alljärgnevalt on toodud statistika insuliinisõltuva suhkurtõve esinemisest Eesti laste hulgas. Pange tähele, et Hib vaktsiin võeti kasutusele 2005 aasta alguses, mil haigestumine on hüppeliselt suurenenud:

Pärast eelpooltoodud tabelite vaatamist kaob vajadus ja ausalt öeldes ka igasugune huvi antud vaktsiini kohta edasi uurida.  Lisan vaid infolehed.  

INFOLEHED

Eestis on kasutusel kolm vaktsiini.

 

ACT-HIB (HIB nakkus + Teetanuse valk)

Eestikeelseid infolehti ravimregistrist ei leia 

Eestikeelne infoleht netis 2 lk

Kanada infoleht 28 lk (inglise keeles)

Uus-Meremaa infoleht 2 lk (inglise keeles)

USA infoleht 19 lk (inglise keeles)

HIBERIX (HIB nakkus + Teetanuse toksoid)

Eestikeelseid infolehti ravimregistrist ei leia

USA infoleht 15 lk (inglise keeles)

INFANRIX-IPV+HIB on viisikvaktsiin, mis sisaldab HIB vaktsiini ühena viie hulgas.

Eestikeelne infoleht 8 lk

Eestikeelne infoleht kasutajale 6 lk

Soomekeelne infoleht 9 lk (soome keeles)

Kanada infoleht 29 lk (inglise keeles)

Kanada info tarbijale (inglise keeles) sh nimekiri ravimitest, millega koos võib vaktsiin anda reaktsiooni

Inglise keeles 5 lk

Hib vaktsiin suurendab riski haigestuda insuliinsõltuvasse diabeeti

Kõikidel vaktsiini infolehtedel on üheks kõrvalmõjuks krambid, mis viitab ajukahjustuse võimalusele

 

Vaktsiin võib tekitada Guillain-Barré haigust, mis on uus haigus, mil immuunsüsteem ründab närve väljaspool pea- ja seljaaju

Riski/kasu suhe

Vaktsineerimine on kümne aasta jooksul suurendanud haigestumist 10 korda.

On põhjust arvata, et Hib vaktsiin on oluliselt suurendanud haigestumist insuliinsõltuvasse diabeeti laste hulgas.

Siin ei ole midagi enam öelda.

Tegemist on kahjuliku ja mõttetu vaktsiiniga

bottom of page