top of page

Phenoxyehtanol

Phenoxyethanol e Fenoksüetanool on õlitaoline kergelt viskoosne roosilõhnaline vedelik, mis on alkoholi-tüüpi säilitusaine. Fenoksüetanool toimib hästi gram-positiivsete bakterite, seente ja hallituse vastu. Fenoksüetanool on stabiilne aine, mis ei reageeri valguse ega õhuga ning teiste koostisosadega kosmeetikatoodetes.  (1)

Fenoksüetanool on säilitusaine, mida kasutatakse antiseptikuna, lõhnaõlide fiksaatorina, putukatõrjevahendina, värvide ja vaikude lahustina, anesteetikuna kalakasvatuses, säilitusainena määrdeainetes, kosmeetika ja farmaatsiatoodetes.(2)

Fenoksüetanool on alternatiiv formaldehüüdi vabastavatele säilitusainetele.  Jaapanis ja ELis on selle maksimaalne lubatud kontsentratsioon kosmeetikatoodetes vaid 1%, sest fenoksüetanool ärritab inimese silmi ja nahka ning võib mõjuda neurotoksiliselt.(3)

 

Looduslikult leiab seda ainet näiteks rohelises tees, kuid tööstuslikult kasutatav on toodetud keemiliselt ning seda peetakse loodusliku identseks koopiaks.(4) Seepärast võib mõni allikas nimetada seda ainet "looduslikuks".

Fenoksüetanooli puhul on leidnud teaduslikku tõestust, et see aine ärritab inimese silmi ja nahka, mistõttu on see säilitusaine Euroopa Liidus klassifitseeritud kui ärritaja.  (1)  

2016 aastal on avaldatud Tarbijaohutuse teaduskomitee arvamus, et ainet võib kasutada säilitusainena maksimaalselt 1% kontsentratsiooniga. Arvamus puudutab ainult kosmeetikatooteid. (6)

Vaktsiini säilitusainena kasutatav Fenoksüetanool on potentsiaalne allergeen, mille tagajärjel võib süstimiskohas tekkida sõlmeline reaktsioon. Allaneelamine võib põhjustada imikutel kesknärvisüsteemi ning hingamisdepressiooni, oksendamist ja kõhulahtisust, eriti koos klorphenesiiniga.  (2)

 

Pikaaegne kokkupuude (1-2 aastat) kalakasvatuse töötajatel on tekitanud mürgistuse sümptomeid - neuroloogilisi kahjustusi, tundetust kätes, peavalu, püsivaid kognitiivseid häireid ja töövõimetust.  (5)

OHUTUSRAPORTID

PubMed ohutusraport (7) toob välja mõju inimesele:

 • suukaudselt kahjulik, allaneelamisel akuutselt toksiline​

 • nahale ärritav ja söövitav

 • silmadele tugevalt ärritav, tekitab tõsist silmakahjustust

PubMed ohutusraport nimetab 18 uuringut, millest kõik on suukaudse, sissehingamise, nahaga kokkupuute, silma sattumise või reaktsioonile katseklaasis kohta. Sissesüstimise kohta aine ohutusuuringuid nimetatud ei ole.

TOXNETI RAPORTi'st (9) ei ole võimalik leida ohutusuuringuid sissesüstimisel. Kõik uuringud on naha, silmade või oraalse manustamisviisiga (sh kõik uuringud loomadega). Raport teatab, et pärast ülemäärast kokkupuudet võib põhjustada kesknärvisüsteemi, neerukahjustust ja hematoloogilist toksilisust. 

 

Suurte kogustega kokkupuude või krooniline sissehingamine võib põhjustada:

 • silmade ja ülemiste hingamisteede ärritust

 • günekoloogilisi häireid (healoomulised kasvajad, emakakaela erosioonid, menstruaaltsükli häired),

 • sperma vähenemist 

 • leukopeenia (leukotsüütide vähenemine veres)

 • kergekujuline aneemia või granulotsütopeenia

 • neerukahjustus (hematuria, albuminuuria) 

 • äge kopsukahjustus

 

Tahtmatu allaneelamine võib tekitada:

 • keskknärvisüsteemi kahjustusi, mille sümptomiteks on peavalu, unisus, letargia, väsimus, pearinglus, nõrkus, katkendlik kõnnak ja treemor; kesknärvisüsteemi depressioon, krambid, 

 • metaboolne atsidoos,

 • neerukahjustus,  

 • hüpotensioon,

 • kerge  maksaensüümide aktiivsuse tõus,

 • hemolüütiline aneemia,           

 • trombotsütopeenia 

 • raske hüpotensioon ja ventrikulaarsed rütmihäired

Fenoksüetanool on kasutusele võetud vaktsiini abiainena elavhõbeda asemel pärast viimase kõrvaldamist vaktsiinidest. On küll tore, et lastevaktsiinid ei sisalda enam mürgist elavhõbedat, kuid on arusaamatu, miks see on asendatud praktiliselt läbiuurimata ainega. Ainel puudub sissesüstitav ohutuskogus. Puuduvad ohtusuuringud sissesüstimisega.

Ohutusuuringud sissesüstimisega puuduvad

Võib põhjustada:

- kesknärvisüsteemi kahjustusi

- neerukahjustusi

- verehaiguseid

bottom of page